Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

KURULUŞ ANAYASASI DERKEN…!

KURULUŞ ANAYASASI DERKEN…!

HÜR DÜŞÜNCE                                                                          ZEKERİYYA İLLEEZ

                                                   KURULUŞ ANAYASASI DERKEN…!

          İnsanoğlu yaratıldığından, dünyaya intikali ile birlikte,bir arada yaşamak durumunda kalmıştır.

          Bir arada yaşamak durumunda olan insanlar,aile ve toplumları oluşturmuşlardır. Zaman içerisinde kendi kurum, kuruluş ve kurallarını da oluşturmuşlardır

          İnsanlar aile,aşiret,boy,millet toplumuna ulaşan gelişmeler kaydetmiştir.

          Allah’ın vermiş olduğu akıl ve düşünceyle merak ettiği bir takım şeyşer; öğrenme arzusu,araştırma,inceleme,sebep-sonuç ilşki kurma yoluyla,tesadüf  yada  deney-gözlemlerle bilimde ilerleme meydana getirmiştir.

          Her toplum kendi kültür ve medeniyet yapılanmasıyla,tarihteki yerini almıştır.

          En demokratik toplum kabul edilen  millet niteliğine kavuşan  toplumlardan biri de Türk Milletidir.

          Alman tarihçisi Numark’ın ifadesiyle “Türkleri dünyadan-tarihten çıkarınız araştıracak yer,kültür ve medeniyet bulamazsınız.” Türkler tarihte  ve dünyada önemli bir topluluktur..

          Türkler bilinen tarih sürecinde ,oluşturdukları kültür ve medeniyetleri içinde kurallarıyla,örf ve adetleriyle yaşamışlardır. Aile hayatı içinde eşitlik ve birliktelik vardı. Boy beyleriyle oluşan “kurultay” meclisinde devlet  işleri görüşülürdü.Hakan öldüğü zaman yerine eşi (Hatun) devleti,kurltayı ile birlikte yönetebilirdi.

          Göktürk-Uygur yazı dilleri,kitabe ve destanlarıyla birlikte,yaşadığı dönemin şartlarında bilim ve teknolojik seviyelerinde önde idiler.

          Çeşitli sebeplerden göçen Türkler vardıkları yeri etkilemişler veya etkilenmişlerdir.

          Dini olarakta “Gök Tengri” Gök Tanrı ,tek tanrıya inanmışlardır. 8. Ve 9.yüzyıllarda islamiyeti kabul etmeleriyle birlikte,kültür ve medeniyetleri daha da zenginleşmiştir.

          Tonyukuk,Amid’ül Kündüri,Nizam’ül Mülk gibi devlet yönetiminde  etkili olan devlet adamlarının, “Kutad Gubilik” Yusuf Has Hacip,”Atabet’ül Hakayık Edip Ahmet,”Divan’ül Lügat’it Türk” Kaşgarlı Mahmut gibi eserlerin yayınlanması; Farabi,İbn-İ Sina,El Biruni gibi ilim adamlarının yetişmesi; Ahmet Yesevi,Mevalana-ı Celaleddin-i Rumi,Hacı Bektaş-ı Veli,Hacı Bayram-ı Veli,Ahi Evran,Şeyh Edebalı gibi kültür din temelli aydınlarıyla tarihteki yerlerini almışlardır.

          Dünyada her alanda gelişme ve değişim süreci devam etmektedir.

          Dil,din,ırk (soy) kültür,tarih,amaç birliği olan toplumlar(millet niteliğine kavuşmuş toplumlar); kendi devlet,rejim ve diğer kurallarını oluşturmuşlardır.

          İslamiyetin kabulünden önce kendi kurum kuralları(örf-adetler…) ile yönetimlerini gerçekleştiren Türk dünyası,İslamiyetin kabulü ve bulundukları yerin durumuna göre kuralları oluşturmuş ve yaşamışlardır.

          19. ve 20. Yüzyıllarda dünyada devletlerin siyasi ve hukuki şartlarında gelişmeler ve değişmeler olmuştur. Osmanlıda 1876 ile birlikte Meşruti Anayasa kabul edilmiş uygulanmıştır.

          Osmanlı devletinin Tarblusgarp,Balkan,1.Dünya savaşları akabinde parçalanmasıyla birlikte 25 devlet ortaya çıkmış,emperyal dünyanın en çok istediği Ermenistan ve Kürdistan çıkmamıştır.

          Osmanlı devletinin parçalanmasıyla Türkiye dışında ki kurulan devletler çeşitli şekillerde icazetle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla ve yaptığı Milli Mücadele sonrası kurulmuştur.

          1.Dünya Savaşı akbinde Sevr antlaşması şartlarını reddeden Mustafa kemal liderliğinde ki Türk Milletinin yaptığı Milli Mücadele sırasında yapılan 1921 Anayasası ardından 1924 yapılmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 1961 Anayasası, 12 Eylül 1980 darbesi ardından yapılan 1982 Anayasası (% 92 oyla kabul edilmiş!) yapılmıştır. Günümüz anayasası bir çok değişiklikler yapılmış olan anayasamızdır.

          Anayasa nedir? Anayasa;ana,temel bir kanundur. Anayasa; kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen,uyacağı kuralları koyan, mevcut organların(yasma,yürütme,yargı) görev ve yetkilerini belirleyen,vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini ifade eden ana-temel kanundur. Anaysalar normal kanunlardan üstün niteliğe sahiptir. Normal kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Kimi anayasalar zor,kimi anayasalar kolay değiştirilir.

          Elbisenin dar veya bol gelmesi gibi,toplumların gelişim ve değişim şartlarına uygun nitelikte anayasalar değiştirilir veya yeni anyasalar yapılır.

          Dünyada bir çok devletler vardır. Bu devletler hakimiyetin kaynağına göre(siyasi ve hukuki yapılarına göre şekillenmiştir. TC Devletimiz hakimiyetin kaynağına göre,demokratik devlete girer. Doğrudan,yarıdoğrudan ve temsili demokrasiden,temsili demokrasiye girer.

          Dünyada kimi ülkeler vardır. Mesela; İngiltere. İngiltere yazılı bir anayasa yerine,önceden beri uygulanan teammüllerle oluşan kurallar geçerlidir.

          Her devletin kendi yapılarına göre nitelikleri,esasları,temelleri vardır. Bu tıpkı bir binanın temeli ve tavanı ile birlikte,binayı oluşturan yapılanmadır.

          Bizim anayasamızın nitelik,esas ve temellerini oluşturan değiştirlemeyecek 1.2.3. maddeleri vardır. Anayasamızın başlangıcında beliritilen temel esaslarla birlikte; 1.Türkiye devletinin şekli Cumhuriyettir. 2.Toplumun huzuru,miili dayanışma,adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı,Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,demokratik,laik,sosyal bir hukuk devletidir. 3.Türkiye devleti ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marş’ıdır. Başkenti Ankara’dır. 4. Madde, Belirtilen 1.2.3. maddedeler değiştirlemez,değiştirlmesi teklif bile edilemez.

          Bu maddeler binanın temeli ve tavanı gibidir. Binanın temeli ve tavanı sağlam olmazsa çabuk yıkılır.

          Anayasalar;dünyada ki genel şartlar,evrensel insan haklarıda dikkate alınarak; kişiyi birey haline getireno toplumun genel yapısına(milli niteliğe uygun) uygun;tıpkı elbisenin dar nede çok bol olduğu değil vücuda uygun nitelikte olması önemlidir.

          Dokunulmaz,vazgeçilmezdevredilemez nitelikte olan özel hayatın gizliliği,konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyetini esas alan kişilerin temel hak ve hürriyetlerini,kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerini belirleyen devletin üç fonksiyonu olan yasama,yürütme,yargı görev yetkilerini ihtiva eden,Türk Milleti ve devletine yakışan,demokratik bir anayasa olmalıdır.

          Hürriyetçi Demokratik Parlamenter Sistemden,Başkanlık Sistemine geçtiğimiz ve yaşadığımız 2021 Türkiyesi’nde Kuruluş Anayasası telaffuz edilmektedir. Bu anayasa “değişim,dönüşüm,normalleşme” aşamaları akabinde BOP’si çerçevesinde kurulması telki edilen şeriatçı temelde,’Yeni Osmalıyı” çağrışatıran bir anayasa mı olacaktır?

          En az iki bin beş yüz yıllık bir devlet geleneği olan Türk Milletinin kendi milli değerleri temelinde devlet yönetme kurallarını oluşturmuştur. 21.Yüzyılda 2021 yıllarını yaşarken; Türk Milletinin milli kültür temelinde bilim ve teknolojide ilerleyip,medeniyet yarışında olması gerekirken,hala Ortaçağ zihniyetine (Avrupa’nın Karanlık Dönemi) mahkum olması büyük bir talihsizliktir.

          2021 Türkiyesi’nde istenilen anayasalar; 1. APO’nun-PKK terör örgütünün Ermeni uşaklığı ve Siyonizmin karakol merkezi olacak,bir devlet kurma aşamasını taşıyan bir anayasa mı olacak? 2.BOP’si çerçevesinde dikte edilen APO’nun istediği bir anayasa mı? 3.Şeriatçıların istediği teokratik bir anayasa mı? 4.BOP’si çerçevesinde şeriatçıların TC Devletini yıkıp,kurmak istedikleri devlet için bir anayasa mı?5. Türk Milleti,TC Devletini parçalama amacına matuf; BOP’si çerçevesinde APO ve şeriatçıların istediği bir anayasa mı? 6.Mevcut anayasamızda bulunan,Türkiye Cumhuriyeti devletimizin temeli ve tavanını teşkil eden değiştirilemeyecek ilk dört madde dışında ki hükümlerin tanzim edildiği bir anayasa mı?

          Her toplum,layık olduğu düzenle yönetilir. Türk Milleti demokrat niteliği ile hürriyet ve istiklale aşık bir millettir.

          Türk Milleti sahip olduğu kültür ve medeniyeti ile,evrensel değerlerin kendisine uygun olanları kabul ile bütünleşen bir anlayışla anayasa hazırlanması daha olumludur.

          Yeni anayasa dün var olan,bu gün varlığını devam ettiren,yarında var olmaya devam edecek,Türk Milletinin şiarına uygun olmalıdır.

          Anayasa Türk Milletinin yapısına göre bir elbise olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ