Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

Avanos Otogarı No:4 adresinde bulunan işyeri Kiraya Verilecek

Avanos Otogarı No:4 adresinde bulunan işyeri Kiraya Verilecek

Mülkiyeti Avanos Belediyesine aitAvanos Otogarı No:4 adresinde bulunan işyeri Kiraya Verilecek

02.11.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’da, mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Kapadokya Caddesi Avanos Otogarı No:4 adresinde bulunan işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi Kapadokya Caddesi Avanos Otogarı No:4 adresinde bulunan işyeri 3 yıllık peşin kira muhammen bedeli 54.000.00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

10-Yerleşim yeri belgesi.

Teklif dosyaları 02.11.2022 tarihinde yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ