Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

Nevşehir’de Negatif PCR Testi Olmayanlar etkinliklere katılamayacak

Nevşehir’de Negatif PCR Testi Olmayanlar etkinliklere katılamayacak

Nevşehir’de Negatif PCR Testi Olmayanlar etkinliklere katılamayacak

NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 20/08/2021
KARAR NO : 2021/36
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid–19 (Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğuhk.)
Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin
asgariseviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve
mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü unsur gönüllülük esasına göre
yürütülen aşılama faaliyetleridir.
Ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alınmış olup aşı programına dahil edilenler baz
alındığında birinci doz aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada ise % 55,5 düzeyine ulaşılmıştır. Aşılama
faaliyetlerinde önemli bir ivmenin yakalandığı bu dönemde aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın
kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.
Önümüzdeki dönemde de salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun
bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin
tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı
kesimlerinde mevcut olan aşılamaya ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı
sağlayacak düzeye getirilmesi giderek önem kazanmaktadır.
Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli
aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen
tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak
ele alınmış ve İçişleri Bakanlığımızın 20.08.2021 tarih ve 13441 sayılı genelgesi doğrultusunda Nevşehir il
genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine,
1. Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı
tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve
rehberlik faaliyetlerine valiliğimiz ve kaymakamlarımız koordinasyonunda ağırlık verilmesine,
bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının,
muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülmesine,
2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi
vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi
zorunluluğunun getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere
girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası
bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif
PCR testi sorgulamasının yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif
PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,
3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu
ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR
testi bulunmasına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat
firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık
(Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat
önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya
aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,
4. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma
benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir.
Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran
tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin
vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaların valiliğimiz ve kaymakamlarımız
koordinasyonunda sürdürülmesine
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle
planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip
edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun ilgili
maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak
üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ