Nevşehir’de 8 Kadın 1 Erkek olmak üzere 12 ay süre ile geçici temizlik personeli alımı yapılacak

Nevşehir’de 8 Kadın 1 Erkek olmak üzere 12 ay süre ile geçici temizlik personeli alımı yapılacak

Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülen Hayata El Ver Vefa projesi kapsamında, 8 Kadın 1 Erkek olmak üzere 12 ay süre ile noter huzurunda gerçekleştirilecek kura usulü ile geçici temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülecek 2024 yılı Hayata El Ver Vefa Projesi kapsamında, Vakıf tarafından bilgileri verilen yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine ziyaretlerini gerçekleştirmek, projeden faydalananların Vakıf tarafından planlanan program çerçevesinde evlerin genel temizliğini yapmak, kıyafet, yaşlı ve engellilerin öz bakımı, makinada çamaşır temizliği ütü ve gidilen gün içinde yemek yapmak, pazar ve market alışveriş gibi işlemlerini yapmak, vefa projesi kapsamında 8 kadın, 1 erkek olmak üzere toplam 9 personel alınacaktır.

Başvurular, 15 Aralık 2023 – 19 Aralık 2023 tarihleri arasında Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen yapılacak olup;

1. 21-49 yaş aralığında, en az Lise mezunu olmak şartı ile başvuru yapacak adaylara ilişkin özel müracaat koşullarının başında;

2. 3294 sayılı kanun kapsamında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı yardım alıyor olmak.

3. Nevşehir İllinde en az 6 aydır (15.06.2023 tarihinden bugüne kadar) ikamet etmek.

4. Nevşehir Hayata El Ver Vefa Projesi kapsamında daha önce çalışmamış olmak. (Hayata El Ver Vefa Projesi için önceki kuralar sonucu belirlenen Yedek listelerde yer alıp işe çağırıldığı halde gelmeyen kişilerin başvuruları alınmayacaktır.)

5. Erkek adaylar için, en az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak.

6. Evli ise eşinin Kamu Kurumlarında çalışmıyor olması.

Aranmakta olup, söz konusu personel alımına ilişkin müracaat detayları ekli ilan listesinde belirtilmiştir.
EK-1

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: Nevşehir Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Valilik Hükümet Konağı/350 Evler Mahallesi/ Zemin Kat Merkez/Nevşehir

Telefon: 0384 2135260 Faks no: 0384 2142550

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Temizlik Personeli Açık İş Sayısı: 9 (8 Kadın, 1 Erkek)

Niteliği (Geçici/Daimi):

Geçici

Sözleşmeli Deneyim Süresi: Yok

Başvuru Tarihleri: 15/12/2023 – 19/12/2023

Başvuru Adresi: Valilik Hükümet Konağı/350 Evler Mahallesi/ Zemin Kat Merkez/Nevşehir

İrtibat Kişisi: Hüsamettin ELLİALTI Unvanı: Vakıf Müdürü

Telefonu: 0384 213 52 60 E-posta:

NOTER KURASI BİLGİLERİ

Yer: Hükümet Konağı/350 Evler Mahallesi/ Zemin Kat/ Valilik Toplantı Salonu Merkez/Nevşehir

Tarih: 21.12.2023 Saat:09.00

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi: Hükümet Konağı/350 Evler Mahallesi/ Zemin Kat Merkez/Nevşehir

Çalışma Süresi: 8 Saat Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3-Türk ceza kanununun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Temizlik personeli olarak görev yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmadığını belgeleyen

Sağlık Raporu.

5- Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

6-Yaşlı/ Engelli bakım sertifikası, Hijyen Belgesine sahip olmak. ( Zorunlu olmayıp varsa ibraz edilmeli )

7- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

8- 21-49 yaş aralığında olmak,

9- En az lise mezunu olmak. Ancak başvuranlar arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda ön lisans

eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı

Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB onaylı Sertifika sahibi olan kişilerin

bulunması halinde personel seçiminde bu kişilere öncelik verilir.

10- Nevşehir İllinde en az 6 aydır (15.06.2023 tarihinden bugüne kadar) ikamet etmek

11- Evli ise eşinin Kamu Kurumlarında çalışmıyor olması.

12- 3294 sayılı kanun kapsamında olup vakfımızdan yardım alıyor olmak.

12- En az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak. ( Erkek adaylar için)

13- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. ( Erkek adaylar için)

14- Ev temizliği, yemek yapmak, yaşlı vatandaşların öz bakım ve temizliğini yaptırabilmek konularında

yeterli tecrübeye sahip olmak.

15- Nevşehir Hayata El Ver Vefa Projesi kapsamında daha önce çalışmamış olmak. (Hayata El Ver Vefa

Projesi için önceki kuralar sonucu belirlenen Yedek listelerde yer alıp işe çağırıldığı halde gelmeyen

kişilerin başvuruları alınmayacaktır.)

İŞİN ÖZETİ

1- Vakfımız tarafından yürütülecek 2024 yılı Hayata El Ver Vefa Projesi kapsamında Vakıf tarafından

bilgileri verilen yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine ziyaretlerini gerçekleştirmek, projeden faydalananların

Vakıf tarafından planlanan program çerçevesinde evlerin genel temizliğini yapmak, kıyafet, yaşlı ve

engellilerin öz bakımı, makinada çamaşır temizliği ütü ve gidilen gün içinde yemek yapmak, pazar ve market

alışveriş gibi işlemlerini yapmak.

2- Personelin asli görevi Hayata El Ver Vefa Projesi kapsamında olup, Vakıf Başkanı tarafından Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanına ilişkin verilecek görevlerde görevlendirilir.

3- VEFA PROJESİ KAPSAMINDA 8 KADIN, 1 ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 PERSONEL

ALINACAKTIR. ALINACAK ERKEK PERSONELİN; TEMİZLİK İŞİ, TEMİZLİK İŞİ İÇİN KULLANILACAK

PROJE ARACI KULLANIMI, TAŞIMA İŞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE SORUMLULUK ALANI

BELİRLENMİŞTİR.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Personel alım ilanı İŞKUR tarafından 15/12/2023 – 19/12/2023 tarihleri arasında yayınlanacak olup

adaylardan istenilen belgeler eksiksiz olarak 19/12/2023 tarihi saat 17:00’a kadar şahsen Nevşehir Merkez

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet dökümü

2- 1 adet vesikalık fotoğraf

3- Adli Sicil Kaydı aslı veya e-devlet dökümü

4- Nüfus Kayıt Örneği veya e-devlet dökümü

5- İş Başvuru Dilekçesi

6- Temizlik personeli olarak görev yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmadığını belgeleyen

Sağlık Raporu.

7- Ehliyet ( Erkek adaylar için)

8- Askerlik Terhis Belgesi veya Tecil Belgesi ( Erkek adaylar için)

9- Yaşlı/ Engelli bakım sertifikası, Hijyen Belgesi aslı veya e-devlet dökümü (Varsa)

10-Son 6 aydır Nevşehir İlinde ikamet ettiğiyle ilgili yerleşim yeri belgesi aslı veya e-devlet

dökümü.(Tarihçeli ikamet belgesi)

11-Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul

edilmeyecektir. İlgili süre zarfında evrak teslim etmeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacak olup evrak teslim

etmeyenler noter kurasına katılamayacaktır.

NOTER KURASI VE İŞE ALIM SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Alınacak personeller yaşlı bakım hizmetleri konusunda istihdam edilecektir. Evrak teslim süreci sonrasında

belgeleri eksiksiz ve şartları taşıdığı tespit edilen kişiler değerlendirilerek personel alımı, ilanda belirtilen

koşulları sağlayan adaylar arasından Noter huzurunda kura çekimi ile 9 asil 9 yedek personel şeklinde

belirlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1- İşe alınan personeller 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde çalışacaklardır.

2-12 ay çalışma süreli iş bu ilan ile işe alınanlar herhangi bir şekilde kadroya alınması söz konusu değildir.

3-Deneme süresi içerisinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.

Vakfımız değerlendirme sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ONAY

Tarih : 14/12/2023

Adı Soyadı : Kübra KARAALİOĞLU

Unvanı : Vali Yardımcısı

Kaşe/İmza :

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ