AVANOS BELEDİYESİNE AİT ORTA MAHALLEDE İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEK

AVANOS BELEDİYESİNE AİT ORTA MAHALLEDE İŞ YERİ KİRAYA VERİLECEK

mülkiyeti Belediyesine ait Orta Mahalle Atatürk Caddesindeki iş yeri kiraya verilecek

27.03.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’da, mülkiyeti Belediyesine ait Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:65 adresinde bulunan işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

ait Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:65 adresinde bulunan büronun aylık kira muhammen bedeli KDV hariç 2.000.00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir..

İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

Teklif dosyaları 27.03.2023 tarihinde saat 13.30’ a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ