Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA SATACAK

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI  ARSA  SATACAK

Avanos Belediye Başkanlığı 28.09.2022  Çarşamba günü saat 09.50’de, mülkiyeti Avanos Belediyesine ait Bahçelievler Mahallesi tapunun K33-C-03-D-4-A/K33-C-03-D-4-D pafta, 1137 ada, 26 parselde kayıtlı 121,88m2 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bahçelievler Mahallesi tapunun K33-C-03-D-4-A/K33-C-03-D-4-D pafta, 1137 ada, 26 parselde kayıtlı 121,88m2 arsa satışı muhammen bedeli 487.520.00TL. olup, geçici teminat bedeli 13.000,00TL. Avanos Belediyesi veznesine veya TR93 0001 2009 6880 0007 0000 42 IBAN numaralı Avanos Belediye Başkanlığı banka hesabına ödenecektir.

İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

10-Yerleşim yeri belgesi.

Teklif dosyaları 28.09.2022 tarihinde yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ