Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

NORMALLEŞME SÜRECİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR

NORMALLEŞME SÜRECİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine
girişte HES kodu zorunlu mudur?
Cevap 1: Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite
ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane,
kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu
sorgulamasının yapılması zorunludur.
İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu
olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak
denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari
yaptırımlar uygulanacaktır.
Soru 2: Dernek lokalleri genelgeye tabi midir?
Cevap 2: Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile
kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00’a kadar
açık olabilecektir. Sadece dernek üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet
verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade
edilmeyecektir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecektir.
Soru 3. Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek midir?
Cevap 3: Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler,
çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun
(kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan işyerleri,
kapalı kalmaya devam edecektir.
Soru 4. Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi işyerleri genelge kapsamında
mıdır?
Cevap 4: Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi işyerleri 02.03.2021 tarih ve
3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu işyerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde
tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir.
Soru 5. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi işyerleri
genelgeye tabi midir?
Cevap 5: Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik
oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50
kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu işyerleri kapalı kalmaya devam edecektir.
Soru 6. Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek
midir?
Cevap 6: Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için
belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet
gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı
kalmaya devam edecektir.
Soru 7. Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki
illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin
şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?
Cevap 7: Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller
bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin
şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve
20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat
izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde
ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek
bulunmamaktadır.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi
bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk
yapabileceklerdir.
Soru 8. Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki
illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz
şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?
Cevap 8: Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını
kullanabileceklerdir.
Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızile 20 yaş altı gençler
ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam
edilecektir.
Soru 9. Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama ne şekilde olacaktır?
Cevap 9: Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına
ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi
cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır.
Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka
yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.
Soru 10. Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler son genelgeye tabi midir?
Cevap 10: Hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda
bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet
gösterebileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler
30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar
kapalı kalmaya devam edeceklerdir.
Soru 11. Kamu kurumlarındaki kapalı çay ocağı/kantinleri faaliyet gösterebilirler mi?
Cevap 11: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu işyerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet
gösterebileceklerdir.
Soru 12. Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi?
Cevap 12: 21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge
ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans oyun vb. amaçlı
olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı
müzik etkinliğine izin verilmeyecektir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ