Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

TÜRK-ANDIMIZ-ATATÜRK

TÜRK-ANDIMIZ-ATATÜRK

HÜR DÜŞÜNCE                                                                                                  ZEKERİYYA İLLEEZ

                                                          TÜRK-ANDIMIZ-ATATÜRK

           Türkler millet niteliğine ulaşmış,dünyanın her yerinde iz bırakmış,kadim bir topluluktur.İlk Türk ismiyle bilinen devletimiz Göktürk devletidir.

          Türk ismi Nuh’un oğlu Yafes’in çocuklarından birinin ismidir.

          Türk sözcüğünü Avrupalılar,bizler için kullanmışlardır.

          Türkler,tarihte en çok devlet kuran millettir. Türkler dünyanın her yerine gitmişler,etkilemişler ve etkilenmişlerdir.

          Alman tarihçisi Naumark;” Türkleri tarihten çıkarırsanız,araştıracak alan bulamazsınız..” der.

          Türkler sadece bir ırkın değil,bir milletin üst kimliğini ifade eder.

          TürklerTürkler kültür ve medeniyetiyle dünya devletleri ve milletleri içinde önemli bir yere sahiptir.

          Avrupa ve Batı,Anadolu’ya Türklerin ülkesi anlamında ‘Türkiye’ demişlerdir.

          Türk sözcüğü ve Türk Milletiden rahatsız olanlar; başta kendi dünya hakimiyetlerine engel gören emperyal odaklardır. Anadolu’nun Türk hakimiyetinde olmasını her zaman kıskanmışlar,kabullenememişlerdir.

          Ahmet Yesevi’nin ifadesiyle” Doğmak kaderdir. Din seçimdir.” Türk doğmak,Türk olarak yaşamak önemlidir.

          Dünya tarihi içinde Türklerin önemli bir yeri vardır. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça; kendinde güç,huzur ve güven bulur.

          Dünyada en çok devlet kuran millet olarak Türkler;dünya coğrafyasında,çok geniş alanlarda kültür ve medeniyetlerini oluşturmuşlardır.

          Tarihte Türkler çok bedeller ödemişler,ayakta kalmayı başarmışlardır. Hala millet niteliğinde yaşamaya devam etmektedirler.

          Dünyada hakim güçlerin en büyük engeli Türkler olduğu için,hep Türk’e ve Türklüğe karşı programlar ve projeler yapmış ve uygulamışlardır.

           Türklerin Müslüman olması ile kendi kültür ve medeniyet dünyası gelişip zenginleşirken; İslamiyeti yaymış,koruyucusu ve bayraktarı olmuşlardır.

          Türklerin hürriyet ve istiklale aşık yapısı,esarete karşı azim ve iradesini güçlü kılmıştır.

          Kendilerine engel gören malum emperyal güçler; dün,bugün,yarında olmak üzere Türk ve Türklüğü hedef almaktadırlar. Bu güçler çeşitli plan,program ve projelerle dünyada ki mazlum topluluklara hükmedrken; İslam alemi içinde Türkler dışında ki toplulukları kontrol altına almışlardır.

          Malum emperyal güçler; inanç olarak Müslüman görünen,isim olarakta Türk isimlerini kullanan kripto payandalarını,elde etmek istedikleri ülkelerde kullanmışlardır.

          Asya’da Çin,Anadolu ve Avrupa’da  Roma-Bizans; Türkleri hile ve entrikalarla,iç karışıklıklarla amaçlarına ulaşmaya çalışırken, misal; Selçuklu da Fars kültürü,Osmanlı da Arap kültür ve hayranlıkları,kimliklerini gizleyen casus-ajan veya kurum ve kuruluşlarla amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Özellikle din ve ümmet değerlerini maske yaparak,Türk ve Türklüğü zayıflatmaya ve yok etmeye çalışmışlardır..

          Millet niteliğine kavuşmuş en gelişmiş demokratik toplum hüviyetinde olan toplumların örf-adet,görgü,ahlak,din,hukuk kuralları ve meydana getirdiği kültür ve medeniyetleri vardır. Bu değerlerin yaşaması ve güçlenmesini sağlayan kaynak sevgidir. Bu sevgi nedir? Millet,bayrak,Vatan,Ezan (Eğer Müslüman ise) sevgisidir. İşte milletleri ayakta tutan,varlığını devam ettiren değerler manzumesi,kimliğininde ifadesidir. Mesela; Türk olmak gibi.

          Türk,sadece bir ırkı(etnisiteyi) ifade etmez. Türk bir milletin adıdır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yörük,Türkmen,Avşar,Çerkez,Kürt Anadolu da yaşayan topluluklardır. Bu saydıklarımızı beş parmak olarak düşünürsek; bunlar bir bileğe,bilek bir kola,kol vücuda,vücut ise beyine bağlıdır. Bu beyin Türk’tür. Bunu daha net bir şekilde;” Beş parmağın biri Kürt,beyin Türk’tür.”

          İslam; iyiyi,güzeli,doğruyu yaşamaktır. Güzel ahlaktır.

          İslam sadece Araplara şamil olarak gelmemiştir.  İslam evrenseldir. Bütün topluluklara hitap eder. İslam Arap kültrü değildir. İslamı Arap kültürü gibi görerek,Osmanlıda olduğu gibi Türkler’e “Etrak-ı bi İdrak” yaftası ile küçümseyip,güye ümmetçilik yaparak,Arap hayranlığını öne çıkarmak emperyal dünyanın oyunlarından biridir.

          Ümmetçiliği araç olarak kullananlar yüzünden,ümmetçilik arkasında esas kimliğini saklayan ama devlet yönetiminde etkili hale gelen kriptolar maalesef Türk-Türklüğe zarar vermeye çalışmaktadırlar.

          Emperyal güçler,Arapların çoğunlukta olduğu alanlarda 16-17. Yüzyıldan itibaren Eşariyye-Vehabiliği kullanmışlar,bu toplulukları kontrol altına almışlardır. Ancak Balknlardan Çin denizine kadar olan alanlarda yaşayan Türkler Maturidi ekolünde,akıl ve bilim rehberliğinde sorgulayan tavırları ile İslamı yaşamışlardır. Nakilci değil akılcılığı öne çıkararak kendi varlıklarını devam ettirmişler,emperyal güçlerin kontrlüne girmemişlerdir.

          Kozmopolitleşen,Osmanlının durumunu fırsat bilen emperyal güçler,Osmanlının son döneminde özellikle ‘onlar Türk ise sizde Arapsınız,Sırpsınıuz,Rumsunuz gibi tahrik sözleri ve kışkırtmalarla Türk düşmanlığı oluşturmuşlardır.

          Osmanlıdan ayrılanar hep icazetle ayrılmışlar ve devlet olmuşlardır.Ancak Mustafa Kemal liderliğinde ki Türk Milleti Milli Mü

Cadelesini yapmış,TC Devletini kurmuştur.Türkiye Cumhuriyeti milli-üniter bir devlettir. Türkiye Cumhuriyetinin temelinde Türklük şuuru-Türk Milliyetçiliği vardır. Bunun Atatürk ;Havza genelgesinde,”İşgallere karşı vatanı,Türk Milliyetçileri kurtaracaktır.” İfadesi, Amasya genelgesindeki;” Vatanın bütünlüğü,milletin istiklali tehlikededir. Vatanın bütünlüğünü,milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Sözleriyle belirtmiştir.

          Türklük-Türk Milliyetçiliği temelinde yapılan Milli Mücadele sonunda kazanılan başarı Hindistan,Pakistan,Afganistan’da yaşayan özellikle Müdlüman topluluklar başta olmak üzere bütün mazlum topluluklara örnek olmuştur.

           Her insan hangi inançta olursa olsun,hatta inançsız bile olsa baskı ve zulüm görmemelidir. Müslümanlarda tıpkı diğerleri gibi göğsünü gere gere Müslümanım diyereke gezebilmeli,yaşayabilmelidir. Herkes din ve vicdan hürriyetine sahip olmalıdır.

          Türk Milleti,tarihte başka kültür ve inançlara hep saygılı ve hoşgörü içinde olmuşlardır.

          Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu duruma en çok üzülenler,emperyalist güçler ve onların payandalarıdır.

           1933 de Andımız okullarda okunmaya-söylenmeye başlanmıştır.13 Mart 2021 de Danıştay kararı ile Andımız’ın okullarda okunması-söylenmesi kaldırılmıştır.

          Andımız; Türk olmanının ve hedeflerinin ne olduğunu,hiçbir kelimesi ile başka toplumlara hakaret etmeyen,kendi milli benliğini ve hedefini ifade etmektedir.

          Atatürk’ün isimlerinin,TC’nin,Andımız’ın,”Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözünün kaldırılmasına en çok kimler sevinir? Tabii ki Cumhuriyet ve Atatürk dfüşmanları sevinir. Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk’e düşman emperyal güçler ve onların ülkedeki payandalarıdır. Bunlar İngi,liz Muhipler,Kür Teali,Teali İslam,Ermeni Hınçak-Taşnak,Mavri Mira,Rum Pontus,İsrailt-i Alyans cemiyetleridir. Milli Mücadeleye  karşı oan bu cemiyetlerin mensuplarının torunlarıOsmalı torunları aldatmacasıyla kullanılmaktadır.

          Bunlar genellikle ümmetçilik arkasına sığınan,özelliklede Türk isimleriyle kimliklerini gizleyen kriptolar,devletin temel değerleriyle uğraşılmaya başlandığında ortaya çıkmakta ve de etkili olmaktadırlar.

          Türk sözcüğüne,Türklüğe,Cumhuriyetin niteliklerine,Atatürk’e karşı çıkanlar;TC Devletine karşı ama Saltanat yanlısı,İstiklal ve hürriyet karşı amamanda ve himaye yanlısı,,Lozan’a-Montrö’ye karşı ama Sevr yanlısı,,Hür Demokrat Büyük Türkiye idealine karşı ama BOP çerçevesinde kurulacak İsrail’in şube devlet yanlısıdır.

          Bunlar genellikle Türk ve Müslüman değildirler. Türk olmayan,Müslümanlığı maske olarak kullanan bilerek yada bilmeyerek (İsrailli Yahudi haham’ın ifadesiyle; bu bölgede 72-74 tarikat ve cemaatleri biz kurdurduk.  Finanse eden ve yönlendiren bizleriz.” Tarikat ve cemaatlerde gizlenen kriptolardır. Zatende bu tarikat ve cemmatlerin 32-33’ünün Türkiye de faaliyet gösterdiğide belirtilmektedir.

          Ne yapsalar Nafile’ Atatürk’ün deyimi ile “TC Devleti ilelebet yaşayacaktır.” Sahibi de Türk milletidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ