Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Katılımı İle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi

NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Katılımı İle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın teşrifleriyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde “108 Sayılı Sözleşme’nin 42. Yılında Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu konferans düzenlendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından “28 Ocak Veri Koruma Günü” dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre merkezinde “108 Sayılı Sözleşme’nin 42. Yılında Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması” konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılışına; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakan Yardımcıları Akın Gürlek ve Hasan Yılmaz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yavuz Yıldırım, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet İnce, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ilçe ve belde belediye başkanları, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile davetliler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen üniversite olarak Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aktekin, “Dijital teknolojilerdeki son gelişmeler;  vaktiyle sadece kamu kurumlarında ve profesyonel medya kuruluşlarında bulunan gelişmiş veri toplama, işleme ve yayıncılık imkanlarına artık profesyonel olmayan kurum, kuruluş ve sıradan bireylerin de sahip olduğu yeni bir dijital teknolojik durumu ortaya çıkardı. Milyarlarca kullanıcının ve yapay zeka robotlarının internet üzerinde, dijital mecralarda veri topladığı, kopyaladığı, işlediği ve yayın faaliyeti yürüttüğü bu teknolojik yeni durum içerisinde; “dijital verilerin elde edilmesi, kopyalanması, işlenmesi ve yayınlanması” gibi çok hassas kavramların; ’Kişi Hakları, Mahremiyet Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ bakımından azami derecede özen gösterilmesi sorumluluğunu gerektirdiği aşikardır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üyesi bir üniversite olarak;  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu kurum olarak verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında başlatılan ve Üniversitemiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile diğer süreçlerini belirleyen belgeler hazırlanmış ve Rektörlüğümüz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından üniversitemiz ilgili akademik ve idari personeline yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Üniversitemiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,  VERBİS, veri türleri, envanteri, güvenliği, veri giriş ve işleme konularında eğitim süreçleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Türkiye’nin Hacı Bektaş Veli ile ilgili ‘Araştırma Enstitüsü’ne sahip tek yükseköğretim kurumu olarak ismini aldığı Hacı Bektaş Veli’nin evrensel kültür değerlerini bilimsel açıdan ortaya koyarak ilgili kaynakların envanterinin çıkarılması,  arşivlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması için Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü marifetiyle geniş kapsamlı bilimsel ve kültürel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de yer alan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilmesinin akabinde; Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, YÖK Stratejik planı ve bölgesel plan ile ilgili programları baz alarak bölgemizin dinamiklerine uygun,  yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızın görüşlerini de alarak ‘Strateji ve Yol Haritası 2023’ü oluşturup bu kapsamda kurduğumuz İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüz marifetiyle bir çok proje ve çalışmayı hayata geçirmiş olmanın haklı gurunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ devlet olarak Türkiye’de son 20 yıl içerisinde her alanda olduğu gibi insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve güçlendirilerek geliştirilmesine yönelik de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Bozdağ, “Nevşehir’de böylesine önemli bir organizasyonun tertip edilmesi elbette Nevşehir ilimiz içinde ayrı bir kıymet ifade etmektedir. Nevşehir Türkiye’mizde kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin önemli miras taşıyıcılarından olan büyük bir ilimizdir. İnsanıyla, coğrafyasıyla, kültürüyle ve gelenekleriyle ülkemize, dünya kültürüne ve insanlığa çok şeyler katmıştır. Özellikle son yıllarda turizm alanındaki gelişmeler Nevşehir’imizi sadece Türkiye’mizin markası değil dünyanın da önemli markalarından biri haline getirmiştir. Umuyorum ki bu toplantı Nevşehir’imizin bu olumlu imajlarının yanına ayrıca bir güzellik daha katarak başkaca benzer toplantıların da Nevşehir’de düzenlenmesine öncü rol oynayacaktır” dedi.

Bakan Bozdağ devamında “Türkiye son 20 yıl içerisinde her alanda büyük değişiklikler yaşadığı gibi insan hak ve hürriyetlerinin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle hukuk devletinin takdim edilmesi anlamında da pek çok önemli reformlara ve gelişmelere sahne olmuştur.

2002 yılı öncesine baktığımızda Türkiye’de hak arama yolu dendiği zaman bir idareye başvurma yolunuz var ikincisi ise oradan netice alamaz iseniz yargıya başvuru yolu vardı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda hak arama yollarının arttırıldığını görüyoruz. Türkiye’de kişisel verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye kavuşturuldu ve bunun üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurularak kişisel verilerle ilgili yeni bir hak yolu arama ortaya koyduk. Her bir vatandaşlarımızın anayasamızdaki temel hak ve hürriyetleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki örtüşen hürriyetlerden herhangi birisi kamu gücü tarafından ihlal edildiği takdirde bu seferde bireysel başvuru hakkı getirdik. Bugün her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerinin haksız bir şekilde ihlal edildiği iddiası varsa Türk Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilmektedir. Böylelikle adeta Türkiye Anayasa Mahkemesi bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vasfıyla donatılmış durumdadır.

Bilgi edinme hakkının kullanılmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi de çıkardık. Vatandaşlarımız şimdi kamuyla kendileriyle ilgili herhangi bir konuda bilgi edinmek istediği zaman devletin her bir kurumuna müracaat etme hakkı var ve müracaat edilen kurumlarının da belli bir süre içerisinde derhal bu müracaatlara cevap verme zorunluluğu var” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in de birer konuşma yaptığı program sonunda iki oturumdan oluşan konferansa geçildi.

KVKK Kurul Üyesi Tamer Aksay moderatörlüğünde “Dijital Hafızadan Silme Talebi; Unutulma Hakkı” başlığı adı altında gerçekleştirilen birinci oturumda KVKK Daire Başkanı Kumru Döne “Koruma Hakkının Kişisel Verileri Koruma Hukukundaki Görünümü”, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Özgü Karaca Bozkurt “Unutulma Hakkının Kullanımına İlişkin Başvuru Yolları” ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Küzenci “Dijital Dünyada Bilgiye Erişim Özgürlüğü Bağlamında Unutulma Hakkı” üzerine konuştu.

KVKK Kurul Üyesi Şaban Baba moderatörlüğünde “Gelişen Teknolojiler Işığında Mahremiyetin Korunması” başlığı adı altında gerçekleştirilen konferansın ikinci oturumda ise Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy “Yapay Zekâ Uygulamalarında Kişisel Verilen Korunması ve Mahremiyet Riskleri”, Kişisel Veri Koruma Uzmanı Ahmet Said Altın “108 Sayılı Sözleşmenin Dünü, Bugünü, Geleceği” ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy “Blokzinciri Teknolojisinin Kişisel Verileri Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi” üzerine konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
NEVÜ’de Bakan Bozdağ’ın Teşrifleriyle “28 Ocak Veri Koruma Günü” Konulu Konferans Düzenlendi
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ