Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

AVANOS BELEDİYESİNDEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT !! AÇIK PAZAR YERİNDE SATILIK İŞYERLERİ

AVANOS BELEDİYESİNDEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT !!  AÇIK PAZAR YERİNDE  SATILIK İŞYERLERİ

Avanos Belediyesi Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yerinde Satılık İş Yerleri

24.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de,mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/1 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde kayıtlı 48m2 ofis+işyeri2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

24.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.10’da,mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/2 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parseldekayıtlı 48m2 ofis+işyeri2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

24.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.20’de,mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/3 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde kayıtlı 46m2 ofis+işyeri2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

24.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14.30’da,mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/4 adresinde bulunan tapunun k33c02c2c pafta, 1699 ada, 43 parselde kayıtlı 54m2 ofis+işyeri2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/1adresinde bulunan dükkânmuhammen bedeli 3.250.000,00TL.olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/2 adresindebulunan dükkân muhammen bedeli 3.250.000,00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/3 adresindebulunan dükkân muhammen bedeli 1.950.000,00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Bahçelievler Mahallesi,Açık Pazar Yeri Meydanı No:48/4 adresindebulunan dükkân muhammen bedeli 1.950.000,00TL. olup, ihale bedelinin en az  % 3 oranında geçici teminat ödenecektir

İhale şartnameleri,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/TüzelKişiler
1-Nüfus cüzdanıfotokopisi (Sadecegerçekkişilerden)

2- Ticaretsicilgazetesi [Tüzelkişiliğinsermayeveortaklıkdurumunugösteren son yayımlananticaretsicilgazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçekkişileriçinzorunludeğildir. İlanınçıkarıldığıyıliçerisindealınmışolmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (SadeceTüzelKişilerdenAslıveyanoteronaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisindealmışolmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesigeçmişborcuolmadığınadaironaylıbelge [İlantarihindensonraalınmışolmasıgerekmekteolup; idaremiztarafındanstandart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminatbedelininyatırıldığınadairbelge [Bankadanalınmışgeçiciteminatmektubu yada Avanos Belediyesi Mali HizmetlerMüdürlüğünenakityatırıldığınadairmakbuz] (Aslı)

8-Tebligat içinadresbeyanı, (Aslı) –(İdaremiztarafındanstandart form verilecektir.)

9-Vekil varisevekâletname/vekilinimzabeyannamesivesabıkakaydı [Sabıkakaydıson 1 ay (30 Gün) içerisindealmışolmalıdır.] (Aslıveyanoteronaylı)

10-Yerleşim yeri belgesi.

Teklif dosyaları 24.08.2022 tarihinde yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ