ÜMMET

ÜMMET

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                             ZEKERİYYA İLLEE  Zekeriyya_illeez@hotmail.com                                          Em.Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                                                   ÜMMET

          Amme,ümme; halk anlamındadır.

          İnsanlık tarihi içinde insanlar akıl ve düşünce dünyalarının üstünde bir takım olayların olduğu,muhakkak bunu düzenleyen bir gücün olduğunun farkına varmıştır.

          Bu psikoloji içinde başka bir gücün varlığını kabul etmiştir. Onun üstünlüğünü kabul etme,ona tabi olma temelinde inanç değerleri ortaya çıkmıştır.

          Bu inanç sistemleri ilahi ve ilahi olmayan kaynaklı dinlere dönüşmüştür. Mesela; Budizm,Konfiçuyizm ilahi kaynaklı olmayan din-inanç sistemi. Musevilik,Hıristiyanlık,İslamiyet ilahi kaynaklı dinlerdir.

          İman esasında olanlar için din nedir? Din; Allah’ın insanları iyiye,güzele,doğruya yöneltmek için peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu ilahi kurallar bütünüdür.

          Sosyolojik olarak millet niteliğine kavuşmuş toplumlar için din önemli bir değerdir. Tabi ki insanlık tarihinde; klan,aşiret,kent-derebey,kırallık,imparatorluk ve en gelişmiş demokratik toplum millet gerçeğine ulaşılmıştır.

          Millet sadece bir ırkı ifade etmez. Ama ırk ile birlikte dil,din,tarih,kültür,psikolojik değerler, amaç-ideal birliği milleti ifade eder. Mesela;Türk Milleti,Arap Milleti,İngiliz Milleti,Fransız Milleti vb.

          Yazar,şair,sosyolog Ziya Gökalp;” Türk Milletindenim,İslam Ümmetindenim……” diye ifade eder.

          Dünyada bir çok toplumlar millet niteliğine ulaşamadıkları için kimlik ve benliklerini kaybetmişler,başka millet ve güçlerin hakimiyetleri altına gitmişlerdir.

          Dünyaya baktığımız zaman; Türk Milleti-Türkler-Türklük bir çok yere gitmişler,etkilemişler-etkilenmişlerdir.

          16’sı büyük olmak üzere 57,kimine görede  112-125 Türk devleti kurulmuştur.

          Türk Milleti,hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir millettir. Her zaman esarete karşı hürriyeti tercih etmiştir.

          Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra daha çok zenginleşmişlerdir.

          İslam devletlerinde  Abbasilerde Harun Rerşit,oğullar Memun ve Mutasım dönemlerinde dünya kültür ve medeniyetine katkıda bulunmuşlar,belirli seviyelere gelmişlerdir.

          Türkler İslam’ın kılıcı olmuşlar,İslam’ı yaymış ve korumuşlardır. Haçlı seferleri….son haçlı seferlerine ,İstiklal Savaşı(Milli Mücadele)  bunun cevabı ve örneğidir.

          İman esasları çerçevesinde,temelinde;Allah’ın insanlara ebedi saadet yolu olan Kur’an ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimizin söz,davranış,yaşayış(Hadis,Sünetleri) rehberimizdir.

          Ümmet konusunda hangi ümmetten dendiği zaman “Hz. Muhammed Ümmetindeniz” deriz.

          Bazı insanların ümmetçiliğin arkasına saklanarak,kendi kimliklerini gizlerler. İslam evrensel bir dindir. Bütün insanlar Müslüman olma iradesini ortaya koyabilir. Yani İslamiyet sadece Araplar ve Türkler için değildir.

          Ben kendimi ifade ederken;Türk Milletindenim (Türk’üm),İslam-Muhammed Ümmetindenim . Türk’üm.Müslümanım.Yani Müslüman Türk’üm.

          İnsanlar,Ümmet; İslam dininden,Hz Muhammed  Ümmetindenim  der; dil,kalp,beyin olarak bir bütünlük içinde kullanmaz yaşar ise ümmet bölünmez.

          Ümmeti bölenler dini kullanıp,yaşamayanlardır. Eğer İslam’ı yaşamaz, kullanır isen; eğer cemaatlere ayrılarak şeyh,şıh gibilerden şefaat beklersen;İslam’ı,ümmeti tarikat ve cemaat olarak siyasete alet edip,rant peşinde koşarsan ümmet bölünür!

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ