Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ BU HALİYLE YETERSİZDİR

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ BU HALİYLE YETERSİZDİR

TÜRKİYE BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI
NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ BU HALİYLE YETERSİZDİR
Bilindiği üzere 2018’de öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge rakamlarının
3600’e yükseltileceğinin ifade edilmesiyle birlikte devlet memurlarının gündemine girmişti.
Türk Büro-Sen olarak 3600 ek gösterge denilen, devlet memurlarına ek gösterge artışı
düzenlemesinin yalnızca belli meslek grupları için öngörülmesinin ve dar bir kapsamda ele
alınmasının var olan sorunları çözemeyeceğini kamuoyu ile paylaştık.
Ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yalnızca
belli meslek grupları için değil, bütün memurlar için ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması
gerektiğini ifade ettik.
Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden
kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir
çözüm sunduk.
“Yapılacak düzenlemenin anılan 4 meslek grubu yanında; içinde mesleğe yarışma sınavı ile
başlayan ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık lisans mezunu kariyer uzmanlarının, görevde yükselme
sınavına göre müdür, müdür yardımcısı ile şef, VHKİ, Bilgisayar işletmeni, zabıt katibi, mübaşir,
tahsildar, İcra Memuru gibi unvanlardaki 4 yıllık lisans mezunları unutulmasın” dedik.
Gelinen noktada yapılması öngörülen düzenlemelerde dört meslek grubunda bulunan kamu
görevlilerinin lisans ve önlisans mezunlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceği, diğer kamu
görevlilerinin bu haktan mahrum bırakılacağına dair yönelik bilgiler Sendikamıza ulaşmaktadır.
Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800; müdürler 3000 ek
göstergede kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer alan önlisans mezunları dahil çalışanların
ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceği görülmektedir.
Böyle bir uygulamanın adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır.
Türk Büro-Sen olarak, ek gösterge düzenlemesinin bu itirazlarımız göz önüne alınarak tekrar
değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.
Genel İdari Hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılması beklentileri
karşılamaktan uzaktır.
Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Ek gösterge artışı ile birlikte; Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi
hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen
özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir.
Ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40
puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer
gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır.
Bundan dolayı tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir.
Bu bakımdan ek gösterge sorununun çözümü tek başına ek gösterge düzenlemesiyle mümkün
değildir.
Ek gösterge uygulamasına ek olarak tazminat yansıtma oranlarının da Konfederasyonumuz
Türkiye Kamu-Sen’in talep ettiği oranlarda düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının emekli
maaşlarının yükseltilmesi gerekmektedir.
Karar vericilerin bu uyarı ve taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz.
Aksi halde yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme,
ek gösterge konusunu memurlarımızın gündeminden çıkarmayacak, yeni tartışmaları da
beraberinde getirecektir.
Türk Büro-Sen olarak, Devletimize güveniyor, ek gösterge konusunda gerekli düzeltmelerin
yapılacağına inanıyoruz.
Yaşasın Türkiye Kamu-Sen, Yaşasın Türk Büro-Sen!

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ