Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZIN SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİ İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZIN SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİ İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZIN SATIŞI VE KİRAYA VERİLMESİ

15.03.2021 tarihinde Pazartesi günü İlçemiz Orta Mahalle Vatan Caddesi Belediye İşhanı’nda bulunan 1 nolu depo, saat 14:00’ de;

2 nolu depo saat 14:10’ da;

3 nolu depo saat 14:20’ de;

4 nolu depo saat 14:30’ da; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi Açık Pazar Yeri Meydanı tapunun 12 pafta, 18 ada, 42 parselde 50/D (4 nolu) adresinde bulunan,17,10 m2 kayıtlı taşınmazın, 15.03.2021 tarihinde saat 14:40’ da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü satışı yapılacaktır. İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlçemiz Orta Mahalle Vatan Caddesi Belediye İşhanı’nda bulunan 1 nolu deponun ihale aylık muhammen bedeli KDV dahil 378,33 TL;

2 nolu deponun ihale aylık muhammen bedeli KDV dahil 596,33 TL;

3 nolu deponun ihale aylık muhammen bedeli KDV dahil 301,67 TL;

4 nolu deponun ihale aylık muhammen bedeli KDV dahil 259,33 TL olup, yıllık toplam kira bedellerinin % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

Bahçelievler Mahallesi Açık Pazar Yeri Meydanı tapunun 12 pafta, 18 ada, 42 parselde 50/D (4 nolu) adresinde bulunan,17,10 m2 kayıtlı taşınmazın satış bedeli KDV dahil 300.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli 9.000,00 TL’ dir. İhale satış ve kira şartnamesi 20,00 TL karşılığı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/TüzelKişiler 1-Nüfus cüzdanıfotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) 4-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil varise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı) Teklif dosyaları 15.03.2021 tarihinde Pazartesi günü, yukarıda belirtilen ihale saatlerine kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

Celal Alper İBAŞ
Avanos Belediye Başkanı

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ