2019 DA HÜR İRADEYE SAYGI…!

2019 DA HÜR İRADEYE SAYGI…!

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                             ZEKERİYYA İLLEEZ

Zekeriyya_illeez@mynet.com                                           Em.Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                                   2019 DA HÜR İRADEYE SAYGI…!

          İnsanlık tarihi içinde klan toplumundan en gelişmiş demokratik toplum olan millet gerçeğine ulaşılmıştır.

          İnsanlık tarihi içinde siyasi olarak ; Monarşik (Tek Adam),Oligarşik (Bir Gurup), Teokratik (Din Hakimiyeti), Demokratik (Halk –Millet Hakimiyeti) devletler oluşmuştur. Hukuki olarak da; Basit (Bir Anayasa,Bir Başkent,Bir Hükümet,Bir Parlamento,Bir Yargı…),Birleşik  (Federal ve Konfederal yapıda) devletler ortaya çıkmıştır.

          Dünyada yönetim biçimleri olarak en az kötü yani en iyi rejim demokrasidir.

          Dünyada demokrasi karşıtı kişi ve gurup hakimiyetini esas alan dikta rejimlerde vardır. Mesela Faşizm,Nasyonal Sosyalizm,Komunizm,Kırallıklar vb.

          İnsanlık tarihinin en gelişmiş,insana değer veren rejim demokrasidir.

          Demokrasi; halkın halk tarafından yönetilmesidir. Demokrasi üç ana temel prensipler üzerinde oluşmuştur.Hakimiyet (Millet Hakimiyeti, Hürriyet (Siyasi ve Kamu Hürriyetleri),Eşitliktir.

          Ülke;Türkiye. Millet;Türk Milleti. Devlet; (T.C) Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Rejimi;Demokrasidir. Resmi dili;Türkçe’dir.

          Millet hakimiyeti;Türk Milletinin hakimiyeti. Hürriyet;siyasi ve kamu hürriyetleridir. Siyasi hürriyetler; Seçme ve seçilme hak ve hürriyetleridir. Bu çoğunluk ve çoğulculuk esasına dayanır..Bu “Hür düşünce,hür fikir,hür irade “ içinde gerçekleşir.Bunların olmadığı yerde;sefalet,rezalet,cehalet ve esaret vardır.

          Demokraside esas olan sadece  çoğunluğu elde etmek değil,çoğulculuğu liyakatıyla gerçekleştirmektir.

          Her rejimde iktidar (yönetici) vardır. Ancak muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Demokrasiyi demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır.

          Bir ayakkabı dükkanı düşünelim. Ayakkabı alacaksınız ama dükkanda tek tip ayakkabı var.Yani bütçebe uygun olsada olmasada,istediğin  olmasada ayakkabıyı almak zorundasın! Ancak demokrasilerde çoğulculuk esas olduğu için birden fazla bir şeyden birini tercih etme imkanı vardır. Yani bütçene ve istediğine göre  tercihini yaparsın!

          Demokrasi rejimi;doğrudan,yarı doğrudan,temesili  demokrasi olarak uygulanma aşamaları içinde olmuştur.

          Şu anda dünyada  en gelişmiş demokratik sistem “Hürriyetçi Demokratik Parlamenter Sistem”dir. Temel kaynakları;hür düşünce,hür fikir,hür iradedir.

          Hürriyet sorumsuzluk değildir. Aksine sorumluluk içinde bir başkasınında varlığını düşünerek,başkasına zarar vermeden her şeyi yapmaktır.

          Hak,kanunlar ve özel antlaşmalarla kişiye tanınan yetkidir. Kişinin hakkı var ise,karşsında ödevide vardır. Yani dolmuşa binmek hakkı,parasını ödemek ödevi-görevidir.

          Dünyada ki devletleri incelediğimiz zaman,siyasi olarak halkın en mutlu olduğu yönetim ve sistem demokrasi,hürriyetçi parlamenter sistemdir.

          Demokrasi kullanılmaz,yaşanır.

          Demokrasi araç değil,amaçtır.

          Atatürk’ün bir sözü de;” Dünyada demokrat doğan yegane millet Türklerdir.” Der.Yani Türklerin doğuştan itibaren kimlik ve yapı itibarıyle  demokratik yapıya sahip olduğunu belirtir.

          Demokrasinin kağıt üzerinde ki ifadeleri;kafada,kalpte,gönülde  hissedilip yaşanmalıdır. Yani demokratik kültür olgunluğu önemlidir. Bir toplumda ne kadar çok demokratik olgunluğa  sahip insanlar olursa,o yerde demokrasi kullanılmaz,anlamıyla yaşanır.

          Demokratik olgunluğu belirli seviyeye gelmemiş toplumlarda seçimler yapılsada,göstermelik seçime döner. Yani seçimler olur. Ancak söz millette değil,milleti yönlendiren,etkileyen güç odaklarında olur. Cahillik-cehalet hükmeder,alim aciz kalır.

          Seçimlerde hür düşünce,hür fikir,hür irade yerine malum güçlerin dediği olur.

          Osmanlıda 1876 Meşrutiyetin ilanı,yapılan seçimler sonrası demokrasi yaşanmamış,kullanılmıştır. Osmanlıda ki farklı etnik guruplar,dışarıda ki ağababalarının denetiminde siyasi ve hukuki boyut içinde isyanlarla devletin parçalanmasını hızlandırmışlardır!

          Amasya Genelgesinde Atatürk’ün;” Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Bu durumu ancak yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır.” İfadesi millet iradesi ve millete güvenmeyi belirtiyor.

          Kongreler ardından 23 Nisan 1920 de  TBMM’nin açılışında alınan ilk karar; “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi olmuştur. Bu kararı alan mecliste;askerinden siviline işçi Numan Ustadan, Tunceli Oymağından Diyap Ağa’ya kadar her kesimden insan vardır.

          Savaş hali sebebiyle hızlı karar alıp  uygulanması için “Kuvvetler Birliği” ilkesine uygun çalışma yapılmıştır.

          Çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri olmuş, nihayeti “Yeter artık söz milletindir.” Düsturuyla demokrat partinin ortaya çıkması,1946 şaibeli seçimlerin ardından 14 Mayıs 1950 de yapılan seçimlerle demokrat parti (DP) iktidar olmuştur.

          Demokrasi 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesiyle kesintiye uğrasa da;kurum ver kurallarıyla kuvvetler ayrılığı temelinde “Hürriyetçi Demokratik Parlamenter “ sistem yaşanıyordu!

          Günümüzde ise Başkanlık Sistemi (ileride eyalet yapılanmasına geçileceği ifade edilmekte) yaşanmaktadır.

          Hür düşünce,hür fikir,hür iradenin anlamına uygun en güzel yaşandığı rejim demokrasidir.Sistemi  Kuvvetler Ayrılığı temelinde,Hürriyetçi Demokratik Parlamenter “ sistemdir.

          Milli iradenin liyakatıyla gerçekleşmesi gerekir. Milli iradeye saygı duymamak hür düşünce,hür fikir,hür iradeyi kabul etmemektir. Bu anlayış benden sonra tufan anlayışı yani totaliter anlayış,otokratik yapıdır.

          Siyasi hürriyetlere malik toplumlar,hür iradeye saygılı toplumlardır. Milletin iradesini,kurumları kullanarak manipüle etmek,demokratik olgunluğa ulaşamayanların kaprisidir..

          Hür iradeye saygılı olalım. Hürriyetçi Demokratik Parlamenter Sistemin değerini bilelim. Meşruiyet içerisinde çare tükenmez,şayet demokrasiye inanıyor ve yaşıyorsan!

          23 Nisan 1920 de dualar ve Hamd-ı Senalarla açılan TBMM’i  milletin hür iradesinin kalbi-beynidir.

          Şayet  TBMM’si göstermelik hale gelirse,sadece Başkanlıkta ki  kişi ve gurubun muktedirliğinde devlet yönetilirse; o devlet hızla diktaya,ülke manda ve himayeye,halkıda köleliğe gider. Böylece demokrasi kullanılmış ama yaşanmamış olur.

          Hür iradeye saygı;insana sevgi ve saygıdır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ