2018 ‘DE CUMHURİYET DERKEN…!

2018 ‘DE CUMHURİYET DERKEN…!

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                       ZEKERİYYA İLLEEZ

Zekeriyya_illeez@mynet.com                                        Em.Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                           2018 ‘DE CUMHURİYET DERKEN…!

          İnsanlar İhtiyaçları gereği yan yana gelmiş,klandan en gelişmiş demokratik toplum olan millet vasfına,gerçeğine ulaşmıştır.

          Türklerde millet olabilme özellikleriyle kendi kültür ve medeniyetini oluşturmuştur.

          Tarihte 16 sı büyük 57 devlet,kimilerine göre 112-125 devlet kuranlar olarak Türkler yerini almıştır.

          Tarihte devlet kurma ve yönetme kabiliyeti güçlü olanlardan önde olan Türklerdir.

          Tarihte devlet,millet,bağrından çıkan ordusuyla;adalet,hürriyet,hoşgörü,alplik,sadakat,saygı ve sevgi temelinde devletlerini yönetmişlerdir.

          1000 Yıl öncesi dünya kültür ve medeniyetinde en önde olan,17.yüzyıla kadar hala medeniyet yarışında olan Türkler,17.yüzyıldan sonra 20.yüzyıla kadar medeniyet yarışında iddialı olamamışlardır!

           Üç kıtada hüküm süren;ilim,irfan,kültür ve medeniyetinde etkili,saygın olan Türkler,iç ve dış etkenlerin getirdiği olumsuzluklar-sebeplerle duraklamış,gerilemiş,dağılmıştır.

          İslam’ın askerleri,koruyucusu,yayıcısı,kılıcı olarak görülen Türkler, her zaman dünya yönetimini ele geçirmek isteyen uluslar arası güçlerin handikapı olmuştur.

          Türklerin Anadolu’ya sahip olması,İslamiyet’in de burada bulunması ve liyakatıyla yaşanması demektir. Türklerin etksiz hale getirilmesi,yok edilmesi aynı zamanda Anadolu da İslamiyet’in  yok edilmesi,yerine etniseteler vasıtasıyla Haç+Siyon projesinin hakim olması demektir.

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk Milleti, emperyalizme baş kaldırmıştır. Milli Mücadele ile manda ve himaye yok edilmiştir. İndirilmek istenen bayrak,sustrulmak istenen ezan yeniden dalgalanması ve söylenmesi sağlanmıştır.

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.

          Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Milli-Üniter yapıda,tek yargı,tek meclis,tek hükümeti olan,hukuki yapıya göre basit devletlere girer. Yani birleşik-federal veya konfederasyon değildir.

          Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz siyasi-hakimiyetin kaynağına göre hürriyetçi demokratik parlamenter sistemle demokratik devletlere girmekte idi. Şu anda 08.10.2018 Pazartesi itibarıyla Başkanlık Sistemiyle yönetilmeye devam etmektedir.

          Rockhofeller (Yahudi Baronu); “Atatürk Milli Mücadele ve yeni devlet kurmakla birlikte,bizim projemizi,amacımızı en az yüzyıl geciktirmiştir!” demiştir.

          Lozan antlaşmasıyla hürriyet ve bağımsızlığını kazanan Türk Milleti ve devleti dünya milletleri ve devletleri tarfından tanınmıştır.

          29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı,siyasi,ekonomik,hukuki,sosyal ve kültürel alanda ki yapılan yeniliklerle muassır medeniyet yarışına katılan bir devlet olarak yerini almıştır.

          Gazi Mustafa Kemal liderliğinde ki Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz,Osmanlıdan kalan ve kendi payına düşen borçları ödemiş,hiç borç almadan da bir çok hizmetlerin yanında 48 üretime dönük fabrika yapılmıştır.

          Cumhuriyet bir devlet şeklidir. Bizim cumhuriyetimiz nitelikleriyle dmokrasiye en uygun cumhuriyettir-devlet şeklidir. Zatende cumhuriyet,halka dayalı demektir.

          Dünyada cumhuriyet adını alan ama demokrasiyle yönetilmeyen devletler-ülkeler vardır. Tıpkı Çin Halk Cumhuriyeti,İran İslam Cumhuriyeti gibi…

          Anayasamızda ifade edilen cumhuriyetin nitelikleri;toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,insan haklarına saygılı,demokratik,laik,sosyal bir hukuk devletidir Türkiye Cumhuriyeti ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütündür.Dili Türkçe’dir. Bayrağı kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marş’ıdır. Başkenti Ankara’dır.

           08.10.2018 Pazartesi günü itibarıyla 23 Nisan 1920 de açılan meclisin (TBMM) ruhu ve amacı nerede? 29 Ekim 1923 de ilan edilen cumhuriyetin esasları,nitelikleri ve amaçları nerede? Şimdi bütün bunlar değişiyor,dönüşüyor,normalleşiyor mu? Ama kimler için? Niçin?

         2003 yılında Condelezza Rice “Türkiye dahil 22 ülkenin sınırları değişecek” demiştir. Tabi bu BOP çerçevesinde!

          2006 ylında CIA Türkiye Masası Şefi Bernard Paul Henze’nin hazırladığı raporda; “Türkiye’ye Başkanlık Sistemini getirilmesi gerekir.Şayet getirebilirse kontrol altına alınır,yönlendirir ve yönetiriz” ifadeleri aklıma geliyor.

          Ardından da Atatürk’ün “ Biz hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”, “Cumhuriyet ahlak ve fazilete müstenit idare-yönetim şeklidir.” Sözleri aklıma geliyor.

          Türkiye Cumhuriyeti Devleti,Gazi Mustafa Kemal liderliğinde emperyalizme karşı yapılan milli mücadele sonunda kurulmuş bir devlettir.

          Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkıp yerine yeni bir devlet kurma stratejisi ve amacı kime hizmettir. Tabii ki emperyalist güçlere ve onların projelerine hizmettir.

          Yani;-Milli irade,hürriyet ve istiklal yerine manda,himaye ve esarete,

                   -Lozan yerine Sevr’e,

                   -TC Devleti yerine BOP’ne uygun bir devlete,

                   -Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerine İngiliz uşağı Damat Ferit ve onun yolunda olanlara,

                   -Milli Mücadele sırasında kurulan Mavri Mira,Rum Pontus,Ermeni Hınçak-Taşnak,İngiliz Muhipler,Kürt Teali,Teali İslam,İsrailit-i Alyans cemiyetlerine hizmettir.

          Ey Türk İstikbalinin evladı! Türkiye Cumhuriyeti Devletimize,cumhuriyetimizin esaslarına,niteliklerine,amaçlarına,Atatürk’e sahip çıkıp değerini bilelim.

          Ey Türk İstikbalinin evladı! Norveç atasözünü hatırla ve yaşa. Norveç Atasözü;” When You Feer Hopeless Thenk Like Atatürk “ Çaresiz kaldığında Atatürk gibi düşün.

 

          Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi,Türk Milletini,ülkemizi bütün musibetlerden,kurtarsın,korusun ve yüceltsin.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Zekeriyya Illeez diyor ki:

    Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmak; hürriyet ve istiklale,geleceğe sahip çıkmaktır.
    Eğer sahip çıkmazsan evlat!Sonun essret,sefalet,rezalet,köleliktir.

BİR YORUM YAZ