OYUNA GELME! DİKKAT!

OYUNA GELME! DİKKAT!

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                             ZEKERİYYA İLLEE  illeezzekeriyya@gmail.com                                          Em.Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                                         OYUNA GELME! DİKKAT!

          Öteden beri milletler ve devletler arası rekabetler vardır. Bu rekabetler, şartları içinde değişikliğe uğramıştır.

          Türk tarihine baktığımızda,Türk Milleti ve devletleri uluslar arası hakim güçlerin-emperyalizmin her zaman hedefi olmuştur.

          Uluslar arası güçler ve devletler;Türklerin ve devletlerin varlığından her zaman çekinmişlerdir.. Hatta kendi ülkesinde ki Türkleri fırsat buldukça asimile etmişler yada sürgünler ve öldürmelerle yok etmeye çalışmışlardır.

           Kendi ülkelerinde ki Türklere tahammül edemeyenler; Osmanlı devleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde uyduruk milletler oluşturarak,kardeş toplulukları ve kendilerine yakın olan toplulukları iç karışıklık ve isyanlarla kullanmışlardır. Yada kendilerine baülı aktör yöneticiler vasıtasıyla bölme,parçalama ve yok etmeye çalışmışlardır. Tarihte örnekleri çoktur.

          Okumayan,sorgulamayan,boş bardak durumuna getirilen cahil toplumlar,emperyalistler için en kıvama ermiş toplumlardır..

         Maalesef ülkemizde okuma oranı çok zayıftır.  Bizde senede 6(altı) kişi bir kitap okurken; Japonyada 1 kişi senede en az 25(Yirmi beş) kitap okumaktadır. Yani bizde bir kişi 1 (bi)r kitap okuma durumunda iken; Japonyada bir kişi 150 (Yüz elli) kitap okumaktadır!

           11 Ocak 2020 Cumartesi Türkiye’sinde insanlarımız,dünyada ve ülkemizde ki değişim ve gelişmeleri iyi takip etmeleri gerekmektedir.

          Türkiye de yaşayan bir insan, ülkesinin jeopolitik ve stratejik önermini bilmelidir. Ona göre yaşamalı,dikkat etmeli! Oyuna gelmemelidir..

          Dünyada Türklere ve Türklüğe boyun eğdiremeyen emperyalistler içeride ki uşakları ve aktörleri vasıtasıyla,Osmanlı milleti uydurmasıyla,fitne,fücur ve fesatlık yayarak halkı biribirine düşürmeye çalışmaktadırlar..Dikkat! Oyuna gelme’

          Osmanlı devleti de bizim,Türkiye Cumhuriyeti devleti de bizimdir. Fatih de bizim,Atatürk de bizimdir.

          Osmanlıyı yıkanlar aktörleriyle ‘Yeni Osmanlı “ peşindeler! Türkiye cumhuriyeti devletini yıkıp BOP(Büyük Orta Doğu Projes,) çerçevesinde devlet kurmak istemektedirler. Bunu gerçekleştirmek içinde bir çok senaryolar uygulanmaktadır.

          Ey Türk İstikbalinin Evladı! Oyunu gör.  Mazlum ve mağdurların sırtından sahte kahramanlıkla,ağa babalarına  hizmet edenleri gör!

          Ülke içinde Sünni-alevi,ülke dışında Sünni-Şii  çatışması (Türkiye-İran) gerçekleştirmek,amaçlarına ulaşmak için ayrı bir senaryodur. Dikkat! Oyuna gelme!

          Ey Türk İstikbalinin Evladı! Şunu da gör. Bu ülkeye ve millete en büyük zararı Atatürk’ü ve dini maske yapıp, kullananlar vermiştir. Atatürk ve din siyaset üstü olup,anlamalı,kullanılmayıp yaşanmalıdır.

          Türkiye dış poltikasını “ Yurtta Sulh,Cihanda Sulh”  temelinde;başta Suriye olmak üzere İran,Irak olmak üzere bütün komşularıyla ilişkilerini gerçekleştirmelidir.Tıpkı CENTO gibi Türkiye,İran,Pakistan,İrak ve Suriye ile bölge ittifakı oluşturmalıdır. Problemleri kendi aralarında çözmelidir. Mesela; Suriye(Esat’la)  anlaşma sağlanmalı,karşılıklı ilişkiler güçlendirilmelidir. Bu durumda Akdeniz’in doğusunda birlikte olunur. Libya meselesi gündeme gelmez!

          Ey Türk İstikbalinin Evladı! Bütün olumsuz şartlara,dahili ve harici oyunlara rağmen ,Türk İstiklal ve Cumhuriyetini korumak için; azim,irade ve ruhunu her zaman diri tut.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ