Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

Nevşehir’de Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler

Nevşehir’de Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen
tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı
alınarak uygulanmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve
kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart
sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmıştır.
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni
kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih
ve 3514 sayılı Genelge’ si doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere;
1. İlimiz, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre
Orta Risk Grubunda yer almaktadır.
2. İlimizde yeni kontrollü normalleşme sürecine 02.03.2021 tarihinden itibaren İçişleri
Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ sinin Ek-1 de yer alan usul ve
esaslar çerçevesinde uygulamaya geçilmesine,
3. İçişleri Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ sinin Ek­1’de belirtildiği
şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma
kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’si
ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan
istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve
esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilimizde, Hafta içi ve hafta sonu 21:00 ­ 05:00
saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,
4. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırılmasına,
5. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07:00 ­ 19:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan
yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay
bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve
kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak
mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının
tespit edilmesine. Yeme­içme yerleri 19:00 ­ 21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al
şeklinde, 21:00 ­ 24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet
verebilmesine,
Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile İçişleri
Bakanlığımızın 02.03.2021 Tarih ve 3514 sayılı Genelge’ sinin Ek­1’de yer alan tabloda
belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için aynı Genelge’nin
Ek­2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanarak içeride aynı anda bulunacak
müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan
edilmesine,
HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­içme yerlerinde
onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan
masa­koltuk bulundurulmamasına,
6. Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha,
yüzme havuzu vb. tesisler 09:00 ­ 19:00 saatleri arasında çalışabilmesine,
7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak,
katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,
8. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir
araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve
aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların
yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği
şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin
Valiliğimize/Kaymakamlıklarımıza (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı
takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak
etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin
denetim ekiplerince kontrol edilmesine,
9. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan
sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince
yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde
hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu
yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğimize/Kaymakamlıklarımıza e-Devlet
kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile
bildirilmesine,
10. Orta öğretim kurumlarında eğitim süreci;
a. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitimin
verilmesine,
b. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy okulları vb seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz
yüze eğitime tam zamanlı devam etmesine,
c. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim
almasına,
d. Ortaokul 5.6.7 sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan
eğitim almasına,
e. Ortaokul 8. Sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz
yüze eğitim almasına,
f. Hazırlık 9.10.11. ve mesleki eğitim merkezi sınıflarında haftada 2 gün seyreltilmiş
sınıflarda yüz yüze eğitim almasına,
g. 12. Sınıflar haftada 16 – 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz
yüze eğitim almasına,
h. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam etmesine,
i. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına,
11. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 29.11.2020 tarih ve 2020/95 nolu kararın 2. Maddesi ile
İlimizde ihtiyacı olan kurumlarda görevlendirilen, Toplum Yararına Programlar (TYP)
kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personellerin görevlendirmeleri
sonlandırılarak eski görev yerlerinde başlamasına,
12. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının
yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm
kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar
vatandaşlarımızın bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi
de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir.
Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla
beraber beklenen normalleşme kararlarının alınması daha da kolaylaşacaktır.
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik
Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ