Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü , Yangınlara Karşı Vatandaşları Uyardı

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü , Yangınlara Karşı Vatandaşları Uyardı

yangin

Son yıllarda Nevşehir’de meydana gelen konut, işyeri ve arazi yangınlarıyla araç yangınlarının çıkış sebebinin genellikle insan kaynaklı olduğunun belirlendiğini ifade eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, meydana gelen yangınların nedenlerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor oldukça çarpıcı bilgilere yer veriyor. Gerekli tedbirlerin alınmaması veya alınmış olan tedbirlerin amacı dışında kullanımının da yangınların meydana gelmesinde önemli bir etken olduğunun dile getirildiği raporda, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına da yer verildi.

Nevşehir genelinde kamu ve özel binalara bakıldığında yangın güvenliği adına ciddi eksikliklerin gözlemlendiğinin dile getirildiği raporda, gerek şehir genelinde meydana gelen yangınlar ve gerekse yapılan inceleme ve araştırmalar ışığında belirlenen eksiklikler ve alınması gerekli çalışmalar şu şekilde ifade edildi : “Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlar can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Yangınların çıkış sebeplerine bakıldığında ise daha çok insan kaynaklı hatalardan çıktığı görülmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması, alınmış olan tedbirlerin ise amacı dışında kullanıldığı yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. İlimiz genelinde kamu ve özel binalara bakıldığında Yangın Güvenliği Yönünden birçok eksiklikler vardır. Özellikle binaların baca yalıtımlarının olmaması, kapalı otoparklara girmesi yasak olan LPG’ li veya CNC’ li araçların alınması, binaların çatı aralarının adeta depo gibi kullanıldığı, kazan dairelerinin havalandırmalarının bulunmadığı ve yakıt kazanı ile yanıcı malzemelerin bir arada bulundurulduğu, binaların elektrik tesisatlarında kaçak akım rölesi olmadığı, halen eski sarmalı sigortaların kullanıldığı, Yangına karşı kullanılacak olan Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) ve Karbondioksit (CO2) gazlı söndürücülerin bakımlarının yapılmadığı, miadı dolmuş söndürme malzemeleri kullanımı, yangın dolabı içerisinde bulunan sistemin eskimesi, yangın dolaplarının amacı dışında kullanıldığı veya önünün kapatılarak hiç kullanılmadıkları ve su bağlantılarının yapılmadığı, yangın algılama ve alarm sistemlerinin faal şekilde bulundurulmadığı, bir yangın anında yangından kaçış ve acil tahliye için elzem olan yangın kaçış yolları ve yüksek katlı binaların Yangın Merdivenleri apartman sakinlerince kiler, depo, malzeme koyma yeri olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca yangın ihbarı ile olay yerine intikal eden İtfaiye araçlarının hatalı park, itfaiye araçlarına yol vermeme, itfaiyenin çalışmalarına karışarak olay yerinde olması muhtemel patlama, parlama ve zehirlenme gibi durumlara maruz kalınmaktadır. Yılda bir defa yapılması gereken yangın tatbikatı ve acil durum tahliye tatbikatları; kamu kurum ve kuruluşları ile yurt, pansiyon, otel, fabrika büyük işyeri ve alışveriş merkezleri, apartman ve site yönetimleri tarafından uygulamalı olarak yapılmamakta mevzuatı ilgilendiren bu gibi olaylar kâğıt üstünde yapılmış gösterilmektedir. Felaket meydana gelmeden önce tedbir almak gerekir prensibinden hareketle, yaşanabilecek felaketlerin önüne geçmek ve can ve mal kaybını en aza indirmek, hukuki ve vicdani olaylar yaşamamak için Yangın Güvenlik Önlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu konuda en büyük görev siz saygıdeğer halkımıza düşmektedir. Binaların Yangından Korunma Yönetmenliğinde de belirtildiği gibi özel konut, işyeri vb. gibi yerlerde sahipleri başta olmak üzere kullanıcıları, apartman ve site yöneticileri başlıca sorumludur. Kamu binalarında ise kurum amirleri başlıca sorumludur.”

Raporda, yangın güvenliğine ilişkin kanun ve yönetmeliklerle, en ince noktasına kadar ele alınarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, yayınlanan ilgili Kanun ve yönetmelikler şu şekilde sıralandı:

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
Yangın güvenliği sorumluluğu
MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
Madde 38 4. bent (4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
Madde 30 ‘un 4 ve 5. bentlerinde (4) Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.
(5) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
Madde 7 ‘in 10 ve 11. bentlerinde (10) Her türlü binada, açık arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek veyahut bozuk bir hâlde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip çekmek, tente asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.
(11) Yönetmeliğin bu bölümündeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından; kamu yapılarında binadaki en üst amir, kat mülkiyeti tesis etmiş yapılarda yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise, bina malikleri sorumludur.

Binaların Yangında Korunma Yönetmenliği
MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:
a)Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, içişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
Madde 60 (4) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği
Çatılar
MADDE 61-
(1) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.
(2) Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilebilir.
(3) Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ