Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

Nevşehir İl Özel İdare Mart Ayı Kararları

Nevşehir İl Özel İdare Mart Ayı Kararları

Nevşehir İl Özel İdare Mart Ayı Kararları

1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan, İl Özel İdaresi 2022 Yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisince incelenmiş olup, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 09.03.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe Göreme Beldesinde bulunan İlkokul ve Ortaokulun taşınmaz bilgilerinin değişmesi sonucunda yeni oluşan 133 ada 5 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Göreme İlkokulu ve Göreme Ortaokulunun, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5032 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereği 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 10.03.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

3- İl Özel İdaresine ait Ürgüp İlçesi Karayazı-1 mahallesi 211 ada 14 parselde kayıtlı taşınmazın üzerine cami yaptırılması amacıyla Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 14. Maddesi hükümleri gereği Ürgüp Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 10.03.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

4- Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 392 ada 6 parsel, 393 ada 1 ve 7 nolu parsellerin MAKS sisteminde yazıları ekinde bulunan imar planı krokisi doğrultusunda yolların açılmasına ve isimlerinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından (Yol 1, Yol 2, Yol 3 vs.) belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 10.03.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

5- İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz DİNÇ tarafından verilen öneride; “İdaremiz İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Nevşehir Ticaret Odası ile ortak yürütülen Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz-Karacaören Köylerinde yapılması planlanan karayolu kenarı sanayi alanı planlama çalışmasına 30.01.2020 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne görüş sorularak başlamıştır. İçişleri Bakanlığı’nca 22.09.2020 tarihinde onaylanan Kamu Yararı Kararı ve Tarım Orman Bakanlığı’nın oluru ile 414 ha alana izin alınmış olup süreç içerisinde değişen sınırlarla beraber günümüzde toplam 458 ha alanda planlama çalışması devam etmektedir. Alınan uygun görüş kapsamında, söz konusu alanın “Sanayi Alanı” olarak planlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, planlama çalışmasının bütüncül ve kamu yararı gözetilerek sürdürülebilmesi için, bu süreçte kurumumuza bireysel olarak yapılacak parsel bazlı imar planı, değişiklik veya ilave imar planı tekliflerinin durdurulmasına yönelik 06.08.2021 tarih ve 120 sayılı meclis kararı alınmıştır. Ancak 2020 yılında başlayan bu planlama çalışmasının sürecinin uzun olacağı, durdurma kararı alınan sınır içerisinde üreticilerin müracaatlarının yoğunluğu ve artan ürün maliyetleri sebebiyle imar planı, imar planı değişikliği ve ilave imar planlarının ivedilikle yapılmasını zorunluluk haline getirmiştir. Bu nedenle bu süreçteki planlama için gerekli olan bütçenin en kısa zamanda İl Özel İdaresi bünyesinde, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesi kapsamında ödeneğin sağlanması ve ivedilikle ihale işlemlerinin başlatılması hususunda karar alınmasını arz ederim” denilmektedir.

5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği Meclis Başkanı tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesi kapsamında ödeneğin sağlanmasına ve ivedilikle ihale işlemlerinin başlatılmasına. İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cerit’in muhalif oyuna karşın İl Genel Meclisinin 10.03.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ