Kovid – 19 Ek Tedbirler ‘Belirlenen cadde ve sokaklarda sigara kullanımını Yasaklandı

Kovid – 19 Ek Tedbirler ‘Belirlenen cadde ve sokaklarda sigara kullanımını Yasaklandı

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 11.11.2020 Tarih ve 18579 sayılı Genelgesi kapsamında, Nevşehir il genelinde 12.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde;

1. Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren İl merkezinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Atatürk bulvarı, Kayseri caddesi, Saatçi Hoca caddesi, Osmanlı caddesi, Damat İbrahim Paşa bulvarı, Lale caddesi, Mustafa Parmaksız caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar ile Merkeze bağlı köy/kasaba ve Beldelerin caddeleri, il geneli toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içmenin yasaklanmasına. Yine bu konuda ilçe hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde kararlar alınmasına,

2. Koronavirüs salgınının ilimizdeki seyri takip edildiğinde hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastalarda yaşanan artış sebebi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, Ancak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetini sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlilerinin, b. İşletme sahibi, Esnaf, Tüccar, Sanayici, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösterenler, Serbest Meslek Sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle, belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının saat kısıtlamasından muaf tutulmasına, 3. İşyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına,

4. İl giriş-çıkışlarında tüm araçlarda (özel araçlar dahil) seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. GIYASETTİN YILMAZ diyor ki:

  ABD = BIDEN = SİYONİZM
  VE YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ
  ABD’de resmi olmayan başkanlık seçimlerini Bıden kazanmış görülüyor. Bıden seçimlerden önce seçim çalışmalarında önceki bütün seçimlerde olduğu gibi Türkiye ve İslam inanışına hakaretler ederek destekçilerinin sempatisini-oyunu almayı hedefledi. Sonuç olarak Bıden, ABD’nin yeniş başkanı. ABD’nin Bıden’ın başkanlığında Türkiye ile ilişkileri nasıl olacak? Bu soruyu maddeler halinde ifade etmeye çalışırsak;
  Bıden, başkanlık yeminin ederken her başkan gibi ABD’den çok İsrail’in haklarını koruyacağını dile getirecek.
  Bıden, başkanlık yeminini ettikten sonra ilk resmi ziyaretini her başkan gibi İsrail’e yapacak.
  Bıden’in eşi evanjelist bir İsrailli.
  Bıden, siyonist ve evanjelist lobileri, pentagon ve CIA’nın güdümünde bir yönetim sunmak zorunda.
  İsrail, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan’ın yanında yer alarak Azerbaycan’a silah, mühimmat, muhaberat vb. destekler vermiştir ve vermeye devam etmektedir, edecektir de…
  İsrail böylece İran ve bölgesel tehlikeler karşısında Azerbaycan üzerinden bir cephe açmıştır.
  İsrail her ne kadar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer paydaşlarıyla Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon arama, çıkarma ve taşımada işbirliğine gitmiş olsa da bu işin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içinde olmadığı bir oluşumun başarılı olamayacağını bildiği için her halükarda Türkiye’ye evirilmek zorunda kalacak.
  Türkiye’nin Libya sorununun çözümü ve askeri desteği ABD’nin, İsrail’in Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika üçgeninde Türkiye ile ilişkilerini yeniden gözden geçirerek işbirliğini gerektiriyor.
  ABD her ne kadar yaptırımcı ve baskıcı bir yaklaşımla Türkiye’yi sıkıştırmak istese de sayın Başkanımızın BOP Eş Başkanlığını yürütmüş olması İsrail lobisinin Bıden’in Türkiye’ye bakışı üzerinde etki yapacaktır.
  Türkiye, Trump ve önceki başkanların zamanındaki Türkiye değil!..
  Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar’da etkin ve saygın bir yer almakta.
  Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasında Rusya ile işbirliği içerisinde üstlendiği rol ve Rusya ile olan iyi ilişkiler, S-400’ler.
  Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki ekonomik ve siyasal gelişimi.
  Türkiye ile ilişkilerde NATO da göz ardı edilmemeli.
  Bütün bunları göz önüne alacak olursak Bıden, Türkiye ile olan ilişkilerini Türkiye lehine kullanmak durumunda kalacaktır.
  Pompeo’nun Türkiye’ye yapacağı ziyarette sadece Ortodoks Rum Patrikhanesi’ni (Bartelemus) ziyaret etmesi manidardır.

BİR YORUM YAZ