EĞİTİM VE ÖĞRETMEN…!

EĞİTİM VE ÖĞRETMEN…!

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                             ZEKERİYYA İLLEE  illeezzekeriyya@gmail.com                                          Em.Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                                            EĞİTİM VE ÖĞRETMEN…!

          Denir ki! Ülkelerin gelişmişliği eğitim seviyesiyle ölçülür.

          Eğitim bir süreçtir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar devam eder.

          Öğretmek ve öğrenmek eğitime ulaşmanın adımları ve şartlarıdır.

          Öğrenci öğrenir.Nasıl öğrenir? Belirli teknik ve metotlarla öğrenir.

          Kim öğretir? Tabi ki öğretmen..Eğitim sürecinde öğretmen ilk ve  en önemli kişidir.

          Bir masa düşünelim.Dört ayağı var..Okul (madde+mana yapısı) +öğrenci+ öğretmen+veli Eğitimi etkileyen ve oluşturan şartlar bunlarla birlikte,kalıtım ve çevredir.

          Eğitim nedir? Eğitim; öğrendiğini davranış haline getirme işi,adam olmaktır.

          Allah insana Cüz’i Hazine olarak akıl ve düşünce vermiştir.. Diğer canlı ve cansız her şey hizmetine sunulmuştur. İnsan akıl ve düşüncesiyle yaşadıklarından sorumludur.

          Akıl ve düşünce bilimin kaynağıdır. Külli Hazine Allah’ın indindedir.

          Adem atamızdan,Habil ve Kabilden beri insanlık, bir eğitim sürecindedir.

          İnsanın akıl ve düşüncesine dayanan merak duygusu,öğenme isteğini ateşlemiştir.

          Allah’ın vermiş olduğu akıl ve düşünceyle insanlar;deney,gözlem,sebep-sonuç ilişkileri kurarak,araştırma ve inceleme yarışına girmiş mucitler ve bilim adamları ortaya çıkmıştır.

           Dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesi,kimi oplumları değiştirmiş,geliştirmiştir. Kimi toplumlarıda sömürge haline getirmiştir. Kimi toplumlarıda değiştirmiş ama geliştirmemiştir! Bir çok milletler kendi milli kültürünü oluşturup geliştirirken,evremsel kültürede katkıda bulunmuş,medeniyet yarışına girmişlerdir. Bunlardan biri de Türk Milletidir.

          1739 Sayılı Milli Eğitim Kanununda ki temel amaçlar;Türk Milletinin eğitimde ki hedeflerini belirtir.

          Milli Eğitim Temel Kanununu; başta öğretmenler olmak üzere eğitimle ilgili olanların muhakkak okumaları gerekir. Amaçların anlamını anlayıp, yaşaması gerekir.

          Öğretmen her şartta,eğitim ve öğretimin baş sorumlusudur. Öğretmenlerin başarısı ,ülke ve milletin başarısıdır.

           Öğretmen bahane üretmeyen, çözüm üreten ve uygulayan insandır. Öğretmenin sosyal,kültürel,ekonomik durumu,mesleğe ilgi-istidat ve kaabiliyeti,eğitimin beynini teşkil eder.

          Eğitim ve öğretim için bilim ve teknoloji,mühteva ve müfredat ne kadar zengin olursa olsun;öğretmenin pedogojik formasyonu ve mesleğini icra etmesi önemlidir.

          Sevgi-saygı,kendini iyi tanı, planlı çalışmalı,işte başarı!.

          Öğretmen önce kendini iyi tanıyacak,öğrencisini iyi tanıyacak,velisini iyi tanıyacak,özel ve genel mevzuatı iyi tanıyacak,kararları çok sevinçli ve kızgın olduğu zamanda vermeyecektir.

          Dünü bilecek,bugünü  tanıyacak,yarına güvenle adım atabilecek hazırlığı yapabilecektir.

          Herkese güven verecek,her konuda güzel örnek olacak,değişimleri ve gelişimleri yakından takip edebilecektir.

          Öğrencisi onu gördüğü zaman  sevgi ve saygı temelinde davranışa yönelmesini sağlayacaktır.

          Bilgi ve kültür birikimini ders araç ve gereçlerini en verimli şekilde kullanabilme becerisini gösterecektir.

           Öğrencinin bu beceriyi gerçekleştirebilmesi için gerekli psikolojik ortamı hazırlayacaktır.

           Çevresel faktörlerin olumsuz etkisinden korunmak için ;öğrenci-veli işbirliğine önem verecektir.

          Maaş ve maddi imkanları azda olsa ,onu hak edebilme konusunda vicdanı rahat olacaktır. Örf-adet,görgü,ahlak,din ve mevcut hukuk kurallarını tanıyarak,örnek-model yaşayış sergileyecektir.

          Milli,insani,ahlaki değerlere önem veren,vatan-millet-bayrak sevgisiyle dopdolu,başta Atatürk olmak üzere ecdadını iyi tanıyan,düşünce ve fikirlerinesahip çıkan ve yaşayan nitelikte olacaktır.

         Duygu olgunluğuna kavuşmuş,dengeli kişiliğe sahip olup,ilgi-istidat ve kaabiliyertinde isabetli karar verirken;bilim ve teknolojik gelişmeleri bilinçli ve faydalı şekilde yaşanmasına gayret gösterecektir.

           Demokratik olgunluğa sahip bireyler olarak  insanların yetişmesi için fedakar,cefakar,vefakar çalışan insan öğretmenlerdir.

          Toprak ne kadar çanak yapımına uygun olursa olsun,o toprak-çamur ustaca-sanatkarane olarak işlenmediği sürece sonuçta istenilen olmaz. Toprağı çanağa dönüştüren,sanatı icra eden usta-öğretmendir.

          Öğretmenin maddi ve manevi seviyesi,o millet ve ülkenin ilerleme ibresidir.

          Öğretmen sadece öğreten değil,öğrencisinin yaşayarak-yaparak öğrenmesi için psikolojik ortamı sağlayan kişidir.

         Düşünen,fikir ortaya koyan,muhakeme ve mukayese yapabilen,hazırcı değil hak eden,,sadece tüketen değil üreten öğrenci yetiştirme öğretmenin hedefi ve görevi olmalıdır.

          Öğretmenin saygınlığı ve itibarı toplumun saygınlığı ve itibarıdır.

          Öğretmen toplumun aynası olup herkes için idoldür.

          Eğitime önem verenler;öncelikle öğretmenlerin iyi,güzel,doğru yolda olmalarını sağlamalıdırlar.

          Çocuğun ilk öğretmeni anne-baba ve yakın çevresidir. Bunların hepsinin idolü öğretmenlerdir.

          Öğretmenlerin sorunları,eğitimi engelleyecek durumda olmamalıdır.

          Öğretmen ve eğitim sorunlarını çözemeyen toplumlar,geri kalmaya,başkalarına muhtaç olmaya mahkümdur.

          Öncelikle  Doğu ve Güneydoğu olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan,terör ve çeşitli sebepler şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere,öbür dünyaya intikal etmiş bütün öğrtetmenlerimize minnet ve şükran duygularımla Allah’tan rahmetler diliyorum.

          Şu anda görevleri başında bütün zorluklara rağmen görevlerini yapan öğretmenlerimize başarılı çalışmalar diliyorum.

          24 Kasım Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ