Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

DEVLETE SADAKAT – DİNİ HASSASİYET

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                             ZEKERİYYA İLLEEZ

Zekeriyya_illeez@mynet.com                                                   Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                           DEVLETE SADAKAT-DİNİ HASSASİYET

          İnsanlık klan toplumundan kent,kırallık,impratorluk derken en gelişmiş demokratik toplum olan millet gerçeğine ulaşmıştır.

          Millet gerçeğine ulaşan ve yaşayan toplumlar,kültür ve medeniyet yarışında iddialı olan toplumlardır. Tıpkı Türk Milleti gibi…

          Türk Milletinin devlete sadakatı(bağlılığı) ve dini hassasiyeti güçlüdür.

          Ermeni tarihçisi Matius Anadolu da gezerken;”Türklerin çok temiz olduğunu,ipekli mendille tuvalete gittiklerini,devlete ve sultana çok bağlı olduklarını “ifade ederken;” şayet halkı mutsuz ise sultanda mutsuz.Şayet sultan mutsuz ise halkıda mutsuzdu.”Türklerin her türlü şartta tasada ve kıvançta beraber olduğunu ifade etmiştir.

          Türk Milletinin karakterinde var olan devlete sahip olma,koruma ve yüceltme anlayışı ile birlikte ;devletim,ülkem,vatanım,milletim bölünmesin,parçalanmasın,yıkılmasın duygu ve düşüncesi sadakatın önemli noktasını teşkil etmektedir!

          Bu devlete sadakat ve hassasiyetini bilen ve keşfedenler,özellikle yöneticiler,halkta hoşa gitmeyen hal ve hareketlere karşı reaksiyon (karşı hareket,tepki) oluştuğu zaman; ‘ eğer o giderse ‘ devletin bekası söz konusu,devlet bölünür-parçalanır paranoyası ile halk susturulmaya,kontrol altında tutmaya çalışırlar.

          Tarihte Türk Milletinin devlete sadakatini kendi amaçlarına ulaşmak için istismar edenler,devletin ve milletin parçalanmasına veya başka iradelere teslimiyete zemin hazırlamış olurlar.

          Oysa kişiler fani,devletlet ve milletler bakidir.

          Türk devlet yönetimlerinde milletin otoritesi devletin otoritesi,devletin otoritesi milletin otoritesidir

          Din; Allah’ın insanları iyiye,güzele,doğruya yöneltmek için,peygaberleri aracılığı ile göndermiş olduğu ilahi kurallar bütünüdür.

          Her toplumun inanç yönü olan bir ilahi(Musevilik,Hıristiyanlık,Müslümanlık) bir de ilahi olmaya,Budizm,Konfuçiyizm…vb) dinler söz konusudur. Tabi hiç inanmayan ateistlerde vardır.

          Türk Milletinin İslamiyet’i kabul ile birlikte hem İslamı yaymış,hemde korumuş ve kılıcı olmuştur.

          İslamı en güzel yaşayan millet Türklerdir. Türk Milletinin dini hassasiyeti güçlüdür. Türklerde önceden var olan Gök Tenrıya(Tengri) inanış ve Alp’lik duygusu ve inancı İslamiyetin kabulü ile Tek Tanrı-Allah ve Alp’lik-Cihad anlayışıda daha zenginleşmiş,güçlenmiştir.

          Türk Milleti İslamı Arap adetleri değil,Kur’an da yazılı olan,Hz. Muhammed Efendimizin Sünneti ve hadisleri çerçevesinde yaşar.

          Biz Türklerde var olan dini hassasiyetimiz,başka dinlere hoşgörüyle bakmamız,başka kültürlerede saygıyı beraberinde getirmiştir.

          Türk Milletinin hassas olduğu konulardan biri de inanç değerleri-dinidir. Dinine ne zaman saldırı olmuşsa (Haçlı Seferleri vb..) en şiddetli şekilde cevabını almıştır.

          Türk Milletinde var olan dini hassasiyeti istismar ederek,dini kullanarak (dincilik) insanları ve toplumları etkileyip kontrolde tutmak isteyenler için bir fırsat oluşturmaktadır.

          Türk Milletini savaşla,ekonomik baskıyla dize getiremeyen hakim güçler aktörleri vasıtasıyla,din adamlarını kullanılarak(Siyon+İngliz politikaları) amaçlarına ulaşmaya çalışırlar.

          Ülkelerde ki mevcut (iktidarları- muhalefeti) siyasiler laikliği istemezler. Çünkü; laiklik din ve devlet işlerinin ayrı olmasıdır. Laiklikte her devlet din için,inanan-inanmayan herkes için şemsiyedir.,teminattır.

         Yöneticiler muktedirliklerine devam ve amaçlarına ulaşmak için dini referansları kullanarak din tüccarlığı (dincilik) yaparak,halkı duygusal olarak kendine bağlamaya çalışır. Yani halkın dini hassasiyetini kullanır.Kandırır.Böylece halk kendi amaçları doğrultusunda yönlendirlir.

         Oysa din kullanılmaz,yaşanır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ