AVANOS MALMÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

AVANOS MALMÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

ihale

İ L A N
AVANOS MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S. NO TAŞINMAZ NO MAHALLE -KÖY – KASABA MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PAR SEL YÜZ  ÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE PAYI İMAR DUR. TAKDİR EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 50030105332 Büyükayhan Köyiçi Hamtoprak 6 1528 538,50 tam imarsız 4.308,00  861,60  9.11.2016 09:30
2 50030105387 Büyükayhan Köyiçi Arsa 3 1529 1.974,55 tam imarsız 15.797,00  3.159,40  9.11.2016 09:50
3 50030101025 Göynük Köyiçi Kargir ev ve avlusu 2 4839 530,00 tam imarlı (konut alanı) 15.900,00  3.180,00  9.11.2016 10:10
4 50030101064 Göynük Çağıllı Arsa K.33b23b 104 2 441,86 tam imarlı (konut alanı) 5.305,00  1.061,00  9.11.2016 10:30
5 50030104784 Bozca Göktarla Bağ K34d02a3 234 47 1.604,33 tam imarsız 11.231,00  2.246,20  9.11.2016 10:50
6 50030104669 Bozca Köyiçi Hamtoprak K34a21d1c 189 6 488,10 tam imarsız 3.420,00  684,00  9.11.2016 11:10
7 50030104627 Bozca Köyiçi Hamtoprak K34a21d1c 183 1 138,44 tam imarsız 1.525,00  305,00  9.11.2016 11:30
8 50030101427 Kalaba Köyiçi Kargir ev ve avlusu 15 1186 232,00 tam imarlı (konut alanı) 5.800,00  1.160,00  9.11.2016 11:50
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Avanos Malmüdürlüğü Malmüdürü odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Taşınmaz malların satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
3- İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4’ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulamak suretiyle, 24 aya kadar taksitlendirme yapılabilecektir. Taksitlendirme dışı bırakılacak bedel ile taksit süresini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
5- “İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici teminat bedelinin Avanos Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “ Teminat Mektubunun , Geçici, Süresiz,Limit içi olması” ve teyit yazısının da ayrıca ibrazı gerektiği gibi teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.)
b) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yeri Belgesi ( İkametgah ilmühaberi) ve T.C Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), vekaleten katılacakların ise ayrıca Noter tasdikli vekaletnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numaralarını, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi…”
6- Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve tekliflerin ihale gün ve saatinden önce İhale Komisyonu Başkanğına ulaşmış olması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; Bu ihalelere ilişkin bilgiler Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Tel: 0384 5113117)

İLANEN DUYURULUR

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ