ADİL DÜZENE DOĞRU (1)

ADİL DÜZENE DOĞRU  (1)

501.SİSTEME GİRMİŞLER

Nevzat Laleli

Bu yazı serimde bir asırdır ihmale uğramış bir konuyu ele almak ve bu konuda önemli gördüğüm hususları işlemek istiyorum. Bu konu, sistem, rejim, düzen, nizam isimlerini verdiğimiz önemli bir konudur.

            Yıllardır yapılan tahribatlar bizi bu konudan ayırmış ve biz “benim işim, ağrımaz başım” diyerek, sadece kendimizin ve çoluk çocuğumuzun durumlarıyla ilgilenir olmuşuz. Ama bunda da muvaffak olamamışız. Bir başka deyişle, bizi bir bataklık içine sokmuşlar, biz bataklığı kurutalım diyeceğimize bu bataklıkta çırpınmayı yeğlemişiz.

            Bu önemli konu en az bir asırdır ihmale uğramış, bu sure içinde yetişenler, âlim, hoca, din adamı, ilim adamı, yazar, akademisyen gibi rütbeler verdiğimiz kişiler ne konuşmalarında, ne yazılarında ve ne de ilmi çalışmalarında bu konuya yer vermemişlerdir. Bu adamlar, varsa yoksa “insan nasıl iyi insan olur?” gibi bütün çalışmalarını tek kişiye indirgemişler, bununla yatmış bununla kalkmışlardır.

            SİSTEMSİZ TOPLUM OLMAZ

            Sistem, bizim etrafımızı çepeçevre kuşatan bir hava gibidir. Hava gibi sistem de görülmez ama onun varlığı her zaman hissedilir. Bir insan havasız yaşayamadığı gibi toplum da kesinlikle sistemsiz yaşayamaz. Hava bizim canlılığımızın devamında önemli bir maddedir. Sistem ise malımız, canımız, ırzımız, aklımız ve neslimizin sağlıklı bir şekilde korunması ve devam etmesini sağlayacak yine önemli bir varlıktır.

            Görüleceği gibi yazımın burasında insanların devletin koruması altında olması gereken bu beş önemli hakkı size sunuyorum. Bu haklar ya korunur veya korunmaz. Bunları koruyan da sistemdir ve heder eden de yine sistemdir veya bozuk sistemlerdir.

            Sistemler iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlar ya ilahi sistemdir veya bir saniye sonra kendi başına neler geleceğini bile bilemeyen aciz ve cahil insanların oluşturdukları sistemdir. İnsanların kendilerini ilah yerine koyarak oluşturdukları sistemlerin, insanlığın hiçbir derdine çözüm bulamadığını, bilakis dertleri artırdığını tarihi olaylarla yakından biliyoruz. Kapitalizm, Komünizm, Sosyalizm, Putperestlik gibi sistemler önce insanlığı kurtaracak tek sistem olarak takdim edilmişler, uygulanınca da görülmüştür ki bunlar ızdırap, acı ve gözyaşından başka bir şey getirmemişlerdir.

            FERDE İMAN, TOPLUMA SİSTEM

            Kur’an-ı kerim de Cenab-ı Hak; “Dinizi ikmal ettim, nimetimi tamamladım. İslam’ın sizin diniz olmasına razı oldum” buyurarak, İslam’da her şeyin tam ve kâmil manada olduğunu bildirmekte ve bizim din olarak İslam’ı seçmemizi istemektedir.

            Din sadece iman etmek değildir. Din, hayatımızın her safhasında kullandığımız ölçüler sistemidir. Ben dinsizim diyen insanın da dini ve onun inandığı bazı batıl kurallar vardır. Öyle ya “Ben Müslüman’ım” diyen bir insan hayatının her noktasında İslami ölçüleri uygular. Hıristiyan Hıristiyanlık kurallarını, Ateist ise kendi batıl kurallarını uygular.

            İslam’da Allah (c.c) ferde, imanı teklif etmekte ve onun yaratıcı tarafından konan gerçeklere inanmasını istemektedir. Yine aynı İslam, fertlerden meydana gelen topluma (en az iki kişi) da teklif ettiği kendi sistemine inanmalarını ve onu uygulamalarını istemektedir.

            Allah bir şeyi yaparsa en mükemmelini yapar. Şu vücudumuza bir bakın. Uzuvlarımız yerli yerinde ve mütenasip olduğunu görürsünüz. Mesela Kulaklarımız veya burnumuz çok uzun değil. Gözlerimiz ne çok küçük ne de çok büyük. Her şey yerli yerinde…

Şu dünyaya bir bakın. Bir tarafta yer çekim kuvveti, diğer tarafta dünyanın dönmesinden hâsıl olan ve bizi üzerinden atmaya çalışan merkez kaç kuvvet… Bu iki kuvvet o kadar dengededir ki biz ne yerin merkezine çekiliyoruz ne de dünya yüzeyinden fırlayıp gidiyoruz. Hatta attığımız adımın bile bir zorluğunu yaşamıyoruz.

Şu kâinata bir göz atalım. Güneş sistemi mükemmel bir şekilde yerinde dönüp duruyor. Geçen sene aynı gün ve aynı saatte doğan güneş bir sene sonra yine aynı gün ve saatte doğuyor. On sene sonra gene aynı gün ve saatte doğacak. Bizim bilemediğimiz daha kaç tane güneş sistemi var kim bilir şu uzay boşluğunda. Zira Allah (c.c) Fatiha suresinde kendisini bize tanıtırken; “…Rabbül alemin…” olarak tanıtıyor. Dünyanın veya güneş sistemin Rabbi olarak tanıtmıyor.

Bütün bu mükemmellikleri hayran hayran seyrediyoruz. İşte aynı Allah (c.c) bizim dünya ve ahret saadetimiz için içinde yaşadığımız ortamı da tanzim etmiş ve adına ilahi sistem veya “adil düzen” dediğimiz bir sistemi uygulamamızı istemiştir.

Bizler, Allah’ın yarattıklarını kabul ediyoruz da iş sisteme gelince yan çiziyoruz. Mekke müşriklerinin (müşrik, Allah’a ortak koşan) dediği gibi; “Toplumu biz yönetiriz ve sistemini bizler belirleriz. Böyle olursa toplum daha mutlu olacaktır” iddiasındayız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ