HAKİMİYET-İ MİLLİYE…

HAKİMİYET-İ MİLLİYE…

zekerriya

HÜR DÜŞÜNCE                                                                       ZEKERİYYA İLLEEZ

Zekeriyya_illeez@mynet.com                                        Em.Uz.Sosyal Bil.(Tarih)Öğretmeni

                                                  HAKİMİYET-İ MİLLİYE…

          İnsanlık yaratılışından bu tarafa ilk ve önemli davranışları;kibir ve kendini beğenme,güçlü olduğunu ifade etme,böbürlenme olduğunu söyleyebiliriz.Habil-Kabil kavgası,Nuh Tufanı insanlık için önemli aşamalar…İblis’in (Şeytan’ın) nefsi kullanması insanları dünyalık hale getirmesi…Diğer taraftan nefse hükmetme,ruhunu sultan yapma çabası.Yani beden olarak dünyada ama ruh olarak ahirete hazırlanıyor.

          Kur’an daki ifadesiyle münkir,münafık,mütedeyyin insanlar olarak yaşayış devam ediyor.

          Allah insanlara akıl ve düşünce vermiştir. Diğer canlılarda olmayan, Eşref-i Mahlukat olarak insana bahşedilen bu değerler,dünya hayatında ilmi oluşturmuştur!

          Akıl ve düşüncesiyle bilimi oluşturan insan,Cüz’i Hazineye sahiptir. Esas ilmin kaynağıu ve hazinesi yüce yaradan Allah’ın indindedir.

          Dünya da insanlar akıl düşünceleriyle ve kendisine sunulan nimetlerle birlikte yaşar.

          Akıl ve düşüncesiyle karar verip yaşayan insan  ya Sırat-ı Müstakim (Doğru olan yol,Allah’a giden yol) yada nefsine esir düşerek İblis’in (Şeytan’ın)  yolundan gider.

          Zamanla insanlar aile,aşiret,toplum(Derebeylik,Kırallık,İmparatorluk,Firavunluk) ve daha sonra da en gelişmiş demokratik toplum olan millet vasfına ulaşmıştır.

          Millet gerçeğine ulaşan toplumlardan birisi de Türklerdir. Zaten Türkler doğuştan demokratik özelliklere sahip bir yapıdadır. Ve de dünyada en çok devlet kuran millettir!

          İnsanlık toplumsal anlamda gelişmeler kaydetmiş,zaman içinde tek kişi(Monarşik),gurup (Oligarşik),din (Teokratik),millet (Demokratik) hakimiyetini ihtiva eden devletler kurmuşlardır.

          Türk Milleti de siyasi,ekonomik,sosyal-kültürel gelişmelerle birlikte demokratik devlet yapısına 23 Nisan 1920 de açtığı TBMM’i ile geçmiştir. İlk aldığı kararda “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.” Kararı,ilkesidir.

          Milli hakimiyet demokrasinin temel ilkelerinden birisidir.

          Millet hakimiyetinin olmadığı yerde ne olur? Sorusunu sorarsak,cevabımız; oluşan boşluğu başka güçler doldurur. Bu güçler neler olsbilir? Kişi,gurup,dini kullanan güçler vb.

          Milli hakimiyet,millet iradesinin tescilidir. Mekanı Millet Meclisidir.

          Millet hakimiyetinin en anlamlı ve doğru tescili; hür düşünce,hür fikir,hür irade ile mümkündür.

          Milli Mücadele sırasında; Milli Mücadelenin lideri Mustafa Kemal ve arkadaşları TBMM’ni açmıştır. 1921-1924-1961-1982 anayasaları ve ardından değişiklikleriyle birlikte mevcut anayasamız hasıl olmuştur.

          İlk ve son söz milletindir. Demokrasilerde millet iradesinin tescili hürriyet ve eşitlik ortamı içinde sağlıklı gerçekleşir.

          Her yönetim şeklinde iktidar vardır. Ancak muhalefet sadece millet iradesinin doğru tescil edildiği demokrasiyle idare edilen ülkelerde vardır.

          Millet hakimiyeti-demokraside sadece çoğunluk esas değildir. Her çoğunluğu alan,millet bana yetki verdi diyerek kendi amacı doğruştusunda çoğunluk diktası kuramaz! İşte iktidarı ve muahlefeti oluşturan esas, siyasi hürriyetlerden çoğulculuk esasıdır.

          Demokrasinin esas sahibi millettir. Millet asıldır. Vekil;milletin seçtiği milletvekilleridir.

          Demokraside millet iradesi hür bir ortamda,eşit şartlarda yapılması önemlidir.Çünkü; birey hür düşünce,hür fikir, hür iradeye sahip değilse;yazılı ve görsel medya ile beyinler yıkanıyorsa,devlet imkanları taraflı kullanılıp istismar ediliyorsa,işte orada millet iradesi hakka göre değil bir takım güçlerin isteklerine ve amaçlarına göre olur.

          Milli hakimiyetin temsil edildiği TBMM’si bizim için önemlidir. Büyük Atatürk TBMM’nin açılışı olan 23 Nisan’ı Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı olarak Türk Milletine armağan etmiştir. Dikkat edersek çocukları içine alan böyle bir bayram başka ülkelerde yoktur.

          2018 Türkiye’sin de; 23 Nisan’ı Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

          CANIM ATAM CANIM YURDUM

          İnceleyin dünya atlasını,

          Türkiye’den güzeli var mı?

          İnceleyin dünya bayraklarını,

          Bayrağımızdan güzeli var mı?

          Soruyorum alem-i dünyaya;

          Atatürk gibi dahi,

          Bir daha doğar mı?

          Altın sarısı saçlım,

          Deniz mavisi gözlüm.

          Bin Bandırma Vapuruna,

          Çık Samsun’a.

          Gel bizi kurtar,

          Çok muhtacız sana…

10 Mart 2014 Emekli Astsubay  Mehmet Sarıöz

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ